Konferencja rekolekcyjna- nawrócenie

„Św. Weronka zobaczyła człowieka w Bogu, my powinniśmy zobaczyć Boga w człowieku.”

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia z Krakowa rozpoczęli swoje rekolekcje wielkopostne od drogi krzyżowej, którą sami poprowadzili. Była chwilą wyciszenia i skupienia przed późniejszą Eucharystią. Po niej nastąpiła konferencja rekolekcyjna duszpasterza wspólnoty krakowskiej, ks. Jacka Ozdoby. Jej głównym tematem było nawrócenie. Powinniśmy wzorować się na najlepszych, dlatego ksiądz Jacek opowiedział o nawróceniu św. Piotra i św. Pawła oraz o wytrwałej modlitwie św. Moniki. Nawrócenie nie musi być spektakularne. Nieraz może zacząć się już w półmroku świątyni. Tak było właśnie w przypadku francuskiego dziennikarza André Frossarda, którego przykładem posłużył się podczas kazania nasz duszpasterz. Frossard chciał jedynie schować się przed deszczem, a jak się później okazało, oprócz schronienia znalazł coś znacznie cenniejszego – Boga. Zmiana była na tyle radykalna, że wcześniejszy zagorzały ateista stał się przyjacielem Jana Pawła II.

Ponadto ks. Jacek kilkukrotnie podkreślał, że nierozłącznym i niezwykle ważnym elementem naszego nawrócenia powinna być spowiedź, udzielając jednocześnie stypendystom wiele  praktycznych wskazówek opartych na Pięciu Warunkach Dobrej Spowiedzi

Katarzyna Michaliszyn, Joanna Rutkowska