Z pamiętnika opolskiego…

Kolejne spotkanie wspólnoty opolskiej odbyło się 16 marca br. Razem z nami był także nasz koordynator, ks. Krzysztof Matysek, na co dzień stacjonujący w parafii poza miastem. Przewodził on najpierw wspólnej Mszy Św. w kościele pw. św. Aleksego w Opolu, a później także zebraniu w sali Kurii Diecezjalnej. Liczna obecność stypendystów, także z Nysy, miasta należącego do opolskiej wspólnoty, pozwoliła na liczne przemyślenia i dyskusje.

Spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii rozpoczęliśmy o 17.00. Wysłuchaliśmy czytania o Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, którzy nie przystali na rozkaz króla, by oddawać pokłon jego bogowi i posągowi. Za swoją wierność i ufność Bogu zostali nagrodzeni uwolnieniem z płomieni ognia, którymi ukarał ich król Nabuchodonozor. Zaś Ewangelia wg św. Jana Apostoła opowiadała o Jezusie tłumaczącym Żydom swoją naukę. Uświadamiał im, że posłał Go Bóg, by uwolnił ich od niewoli grzechu i by poznali prawdę. Ci zaś nie poznali się na Nim i chcieli Go zabić.

Podczas drugiej części zebrania, której towarzyszył mały poczęstunek, w przyjaznej atmosferze omawialiśmy sprawy związane z naszą wspólnotą. Na początku jedna ze stypendystek podzieliła się z nami wrażeniami z pobytu w Turcji w ramach programu Erasmus+. Później przyszedł czas na relację Dominika z zebrania szefów wszystkich wspólnot akademickich. Następnie ksiądz Matysek zasugerował, byśmy zastanowili się nad naszymi działaniami we wspólnocie, naszymi pomysłami i zaangażowaniem. Mieliśmy czas także na dyskusję o nas i naszym sposobie identyfikowania się z dziełem, którego jesteśmy częścią.

Do akademików, mieszkań i domów udaliśmy się po złożeniu sobie życzeń świątecznych. Każdy zabrał też parę myśli i słów do rozważenia w najbliższym czasie. Podzielimy się uwagami już na następnym spotkaniu, czyli Dniu Skupienia planowanym na kwiecień.