Krew oddajemy, życie ratujemy!

4 kwietnia stypendyści wspólnoty łódzkiej zebrali się przy ulicy Franciszkańskiej, gdzie mieści się Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Inicjatywa zorganizowania takiego wyjścia to tylko jedna z form działalności i uruchomienia dobra, jakie podejmują łódzcy stypendyści w ramach akcji 1%.

Warto wspomnieć, że wspólnotowe oddawanie krwi w grupie łódzkiej staje się powoli tradycją. Takie spotkania w łódzkim Regionalnym Centrum Krwiodawstwa odbywają się raz w semestrze.

W słoneczny kwietniowy poniedziałek stypendyści ubrani w żółte fundacyjne chusty zawitali do regionalnego centrum, wywołując uśmiech na twarzy  innych zgromadzonych – dzielnych oddających krew i pracowników ośrodka. Wśród stypendystów znalazły się też osoby, które z różnych przyczyn nie mogły oddać czasowo krwi, ale z uśmiechem wspierały dzielnych kolegów.

Zachęcamy do brania z Nas przykładu i organizowania takich akcji w swoich wspólnotach!

Marika Sobczak, łódzka grupa medialna