Naukowe ujęcie Wyobraźni Miłosierdzia

Rok Miłosierdzia jest dobrą okazją, aby choć na chwilę zatrzymać się w swoim życiu i zastanowić nad tym, co robimy dla drugiego człowieka. To również odpowiedni czas na to, aby o tym miłosierdziu rozmawiać. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zorganizował sympozjum „Wyobraźnia Miłosierdzia w Polsce: wczoraj, dziś, jutro”, które odbyło się 7 kwietnia br. w auli Jana Pawła II.

Podczas sympozjum poruszone zostały tematy dotyczące działalności charytatywnej i jej podstaw, głosu ludzi ubogich, a także problemów, które dotykają polskich rodzin. W panelu dyskusyjnym udział wzięła Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, która przybliżyła rolę wolontariatu dzieci i młodzieży w procesie wychowawczym.

Do udziału w sympozjum zaproszenie otrzymała również Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, którą reprezentowali ks. Jan Drob – Prezes Zarządu Fundacji oraz Ilona Wieczorek – asystentka zarządu. Podczas naszej prezentacji ukazany został nie tylko obraz Fundacji, ale również obszary działań stypendystów – szczególnie te dotyczące aktywności wolontariackiej. Fundacja była jedną z organizacji, które zaprezentowały swoją działalność społeczną jako ślad Miłosierdzia.

Sympozjum zakończyło się słowem wygłoszonym przez Jego Eminencję ks. kard. Kazimierza Nycza oraz uroczystym błogosławieństwem.