Łódzcy stypendyści – bohaterowie krwiodawstwa

Czym jest życie ? Jaki jest jego cel ? – takie pytania często zadajemy sobie w listopadowe wieczory. Życie to największy dar – za to nasze ludzkie błogosławieństwo na krzyżu umiera Jezus .

Stypendyści wspólnoty łódzkiej, zdając sobie sprawę z wagi ” kilku oddechów”, jak co roku włączyli sie w akcję krwiodawstwa. Z uśmiechem na ustach podzielili sie z potrzebującymi życiodajnym płynem. Największym zuchem okazał sie sam szef wspólnoty – Szymon Karcz, który dzielnie dopingował pozostałych ” żółtych ” bohaterów . I jak zapewnia: to nie koniec , bo zapotrzebowanie jest duże, a serca łódzkich stypendystów ogromne .

Karina Rejs
-wspólnota łódzka