Młodzi liderzy poszukiwani!

Fundacja Świętego Mikołaja zachęca do udziału w Akademii Liderów. Program skierowany jest do młodych, zaangażowanych społecznie osób, które chcą zrealizować autorski projekt społeczny w swojej miejscowości. Uczestnicy wezmą udział w bezpłatnym wakacyjnym wyjeździe (22 lipca – 31 lipca 2019 r., Pallotyńskie Centrum Kultury, Karczówka koło Kielc), gdzie wspólnie z tutorami i wybitnymi gośćmi – przedstawicielami życia publicznego – będą przygotowywać się do przeprowadzenia swojej inicjatywy. Każdy uczestnik Akademii otrzyma również stypendium na kolejny rok szkolny.

Projekty można zgłaszać do 20 maja przez formularz dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/akademia

Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja skierowana jest do uczniów szkół średnich w wieku 16-20 lat, którzy mają pomysł na projekt skierowany do lokalnej społeczności i chcieliby się dowiedzieć jak go skutecznie przeprowadzić. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń, fundacja wybierze autorów najlepszych pomysłów, których zaprosi do udziału w wakacyjnej Szkole Letniej. W programie m.in. indywidualne warsztaty z trenerami i edukatorami rozwoju osobistego oraz spotkania z wybitnymi gośćmi. Przygotowane podczas wakacyjnego kursu projekty zostaną zrealizowane jesienią. Następnie uczestnicy znów spotkają się na 4 dniowej Szkole Zimowej aby podsumować projekty. Dodatkową korzyścią dla uczestników jest stypendium w wysokości 1500 zł przekazywane w 10 transzach przez cały rok szkolny 2019/2020.

A tak o programie mówi jeden z naszych uczestników – Wojtek Fokczyński z Lublińca: 

Akademia Liderów nie tylko nauczyła mnie prowadzenia projektów społecznych i pokazała także, że to jak świat będzie wyglądał w przyszłości zależy tylko od nas. Akademia to szansa na zmianę siebie oraz otoczenia – mam nadzieję, że ją wykorzystam. Akademia dała mi znajomości i niezapomniane wspomnienia i wiedzę. Zmieniła również sposób postrzegania przez mnie świata. Dziękuję.

5 kroków do Akademii Liderów:

  1. Zgłoś swój pomysł na projekt społeczny lub historyczny
  2. Weź udział w bezpłatnej Szkole Letniej
  3. Poznaj ludzi takich jak Ty!
  4. Zostań liderem w swojej społeczności
  5. Zdobądź roczne stypendium na rozwój swoich pasji.

Do programu można zgłaszać projekty społeczne i historyczne dotyczące promocji kultury i tożsamości lokalnej, działań charytatywnych i samopomocowych oraz nawiązujące do wydarzeń historycznych Polski.

W ramach Akademii Liderów powstaje wiele wyjątkowych lokalnych inicjatyw. W zeszłym roku Zuzanna Patora z Łodzi poprowadziła w swojej szkole Tydzień Herberta, Jakub Chyliński z Puław zorganizował przy swojej parafii dwa wyjątkowe koncerty, Weronika Niewiadomska z Łęczycy prowadziła projekt „W rytmie serca”, w ramach którego postawiła sobie cel nauczenia mieszkańców swojego miasta jak dbać o zdrowie i zapobiegać chorobom układu krążenia, a Wojciech Bardziński z Przemyśla postanowił zorganizował akcję samopomocy szkolnej pt. „Łyk wiedzy”.

UWAGA – BONUS

Wszyscy, którzy wyślą wypełniony formularz do 20 kwietnia 2019, otrzymają od Fundacji bonus – recenzję projektu + uwagi przed oficjalnymi obradami komisji oceniającej wnioski. Zwiększy to szansę na ich udział w Akademii. Dlatego zachęcamy aby wysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

Zapraszamy młodych liderów!

Informacji można szukać na www.mikolaj.org.pl/akademia

Oraz na: https://www.facebook.com/AkademiaFSM

O Fundacji Świętego Mikołaja

Fundacja Świętego Mikołaja działa od 2002 roku. Wcześniej,
od 1998 roku, istniała jako nieformalna grupa przyjaciół. Obecnie jej działalność skupia się na fundowaniu stypendiów dla zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin (program „Stypendia
św. Mikołaja”). Przez 18 lat funkcjonowania przeprowadziła blisko 40 kampanii społecznych, wspomagając ok. 8 tys. młodych ludzi. Wsparciem obejmowała m.in. rodzinne domy dziecka
i samotne matki. Fundacja Świętego Mikołaja jest laureatem Europejskiej Nagrody Obywatelskiej 2011, nagrody Ubi Caritas 2008, TOTUS 2006 oraz Pro Publico Bono 2005. Otrzymała także wyróżnienie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania w 2008 roku.

Więcej o Fundacji Świętego Mikołaja: www.mikolaj.org.pl