Nagrody TOTUS 2013 przyznane!

Tegoroczny XIII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Dialogu” został uroczyście zainaugurowany Galą wręczenia Nagród TOTUS, która odbyła się 12 października o godzinie 16.30, w Sali Złotej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Prestiżowe nagrody TOTUS, zwane „Katolickimi Noblami” są corocznie przyznawane przez Fundację dla docenienia dorobku oraz skutecznego promowania osób  i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Jana Pawła II.

Jak co roku Kapituła Nagrody TOTUS wyłoniła zwycięzców spośród nominowanych w czterech kategoriach. Laureatem nagrody TOTUS 2013 w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” została Pani Zofia Posmysz – Piasecka, pisarka i autorka scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk Teatru Telewizji. Nagroda przyznana została za głęboką chrześcijańską refleksję o życiu i ludzkich losach, przekazaną w bogatej twórczości literackiej i radiowej oraz za krzewienie kultury polskiej  w twórczości. Nagroda TOTUS za rok 2013 w kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” została przyznana Księdzu Robertowi Skrzypczakowi, twórcy publikacji „Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II. Zbiór wystąpień”, za pracę intelektualną nad nauczaniem Jana Pawła II. W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza” nagroda trafiła do Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. W uzasadnieniu przyznania nagrody podkreślono ponad stuletnią czynną promocję godności człowieka, współbrzmiącą z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II. Decyzją Kapituły statuetka „TOTUS medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” trafiła do rąk przedstawicieli Redakcji miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”. Redakcja wyróżniona została za tworzenie znakomitego pisma dla dzieci i młodzieży, które od wielu lat kształtuje w duchu Ewangelii kolejne pokolenia młodych czytelników. Rada Fundacji postanowiła ponadto przyznać Nagrodę Specjalną TOTUS Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” za całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury w roku 60. rocznicy ich działalności artystycznej, podkreślając ich propagowanie osoby i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wśród mecenasów Nagrody TOTUS byli Union Investment TFI oraz Pocztylion Arka PTE S.A.

Uroczystość wręczenia „katolickich Nobli” poprowadziła Grażyna Torbicka.  Galę uświetniły liczne występy artystyczne, m.in. Andrzeja Piasecznego, finalistów „The Voice of Poland” – Michała Sobierajskiego i Doroty Osińskiej oraz uzdolnionych solistek i niewidomego muzyka grającego na fortepianie – stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Grono dwunastu przyszłych studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Jagiellońskiego otrzymało pamiątkowe dyplomy laureatów Konkursu Akademickiego o Stypendium i Indeks im. bpa Jana Chrapka.

Galę zwieńczyło wręczenie dyplomów i okolicznościowych statuetek instytucjom i osobom wyróżnionym przez Fundację za wspieranie programu stypendialnego i działalności Fundacji. W tym roku statuetki odebrali Prezes Zarządu Telewizji Polskiej – Pan Juliusz Braun oraz Pan Andrzej Siezieniewski – Prezes Zarządu Polskiego Radia.