Modlitwa wiernych na XIII Dzień Papieski

Do naszego Ojca w Niebie, * który nieustannie prowadzi z nami dialog zbawienia, * zanieśmy teraz wspólne błagania w intencjach Kościoła, świata i nas samych.

1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, * aby niestrudzenie zachęcali wszystkich ludzi do wielkodusznej odpowiedzi Ojcu Niebieskiemu * wzywającemu nas do nawrócenia, miłości i radości życia.

2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, * aby była miejscem twórczego dialogu pomiędzy ludźmi * na drodze wspólnego docierania do prawdy, * w duchu poszanowania godności każdego człowieka.

3. Módlmy się za wszystkich Polaków, * aby dzięki umiejętności spotkania, jakiego uczył nas błogosławiony Jan Paweł II, * potrafili na co dzień przezwyciężać wszelką wrogość, nieufność, pokusę zniewag i wzajemnego potępiania.

4. Módlmy się za młodzież, * aby nie bała się stawiać trudnych pytań dotyczących miejsca człowieka na ziemi, * sposobu życia godnego dziecka Bożego i jego ostatecznego przeznaczenia.

5. Módlmy się za wszystkich, którzy modlitwą, cierpieniem i ofiarą wspierają „żywy pomnik” błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, * którym są stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, * aby za okazane serce dobry Bóg obdarzył ich obfitym błogosławieństwem i łaską.

6. Módlmy się naszych zmarłych, * za krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, aby dostąpili Bożego miłosierdzia * i mogli cieszyć się oglądaniem Jego oblicza w gronie świętych i błogosławionych.

7. Módlmy się za nas samych, * abyśmy wypełniali duchowy testament błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II * poprzez wierność wyznawanej wierze w słowie i świadectwie życia.

Wszechmogący Boże, * przyjmij nasze pokorne prośby, * które składamy w dzień duchowej łączności z Twoim Sługą – błogosławionym Ojcem Świętym Janem Pawłem II * i obdarz nas potrzebnymi łaskami. Który razem z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz, * Jedyny Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.