Nagrody w leśnym klimacie wręczone!

8 maja o godz. 12 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie fotograficznym „Leśne klimaty”. Zaproszonych gości i laureatów przywitali: Dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej pani Anna Majewska oraz ks. prał. Jan Drob.

Nagrody powędrowały do:

Patrycji Juszczak – I miejsce w konkursie za zdjęcie „Mroczna biel drzewostanów leśnych” – Canon EOS 1100 plus oprzyrządowanie

Mroczna biel drzewostanów leśnych

Justyny Tomczuk – Wyróżnienie i Pierwsze miejsce w konkursie publiczności – Panasonic Lumix

Tajemniczy las

Mateusza Blachury – Wyróżnienie – Panasonic Lumix

Jagody Kwaśniewskiej – Wyróżnienie – Panasonic Lumix

Leśna tafla

Darii Pawlaczyk – Wyróżnienie – Panasonic Lumix

Żabka

 

Każdy z nagrodzonych opowiedział o okolicznościach w jakich wykonał swoje zdjęcie. Przewodniczący Komisji konkursowej, pan Andrzej Heldwein mówił natomiast o ogólnym poziomie nadesłanych prac i o tym jak trudno było wybrać te najlepsze. Zwrócił on również uwagę na fakt, iż dzięki tego typu konkursom, fotografia jako dziedzina sztuki zdobywa coraz większe uznanie. Jego zdaniem zdjęciem, które najlepiej oddawało hasło projektu ekologicznego prowadzonego przez Fundację, były „Retorty” Karoliny Słobody – ukazujące ingerencję człowieka w naturę.

Retorty

Po zakończeniu uroczystości otwarta została wystawa prac laureatów i finalistów konkursu. Będzie ona dostępna do zwiedzania w siedzibie Funduszu do dnia 8 czerwca br.

Konkurs fotograficzny „Leśne klimaty” organizowany był przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w ramach projektu „Zrównoważony Rozwój na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych” dofinansowywanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Komisji Konkursowej znaleźli się:

  • Pan Andrzej Heldwein – fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików
  • Ks. Dariusz Kowalczyk – fotograf z zamiłowania, członek Zarządu Fundacji
  • Barbara Wiśniowska – absolwentka Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja fotografia prasowa, menadżer ds. stypendialnych Fundacji.

Ponad 900 uczestników przesłało prawie 2500 prac w leśnym klimacie.