Nauka poprzez zabawę- Gra Miejska w Katowicach

„Święty Jan Paweł II – Naszym Przewodnikiem” – pod takim hasłem w minioną sobotę, tj. 14 maja 2016 roku, w centrum Katowic odbyła się piąta edycja Gry Miejskiej. Główny cel tego wydarzenia stanowi oddanie czci papieżowi Polakowi oraz, wyjątkowo w tym roku, promocja zainicjowanych przez samego Karola Wojtyłę Światowych Dni Młodzieży.

Podtrzymywanie pamięci o Janie Pawle II oraz popularyzowanie Jego nauki przejawia się w Grze Miejskiej w pytaniach i zadaniach bazujących, np. na tekstach napisanych przez papieża. Uczestnicy, aby odpowiedzieć na postawione im pytania i tym samym otrzymać punkty, musieli wcześniej zapoznać się z lekturami czy artykułami dotyczącymi życia i nauczania papieża oraz związanymi z ŚDM. Ogromne wyzwanie i niemniejszy trud organizacji tego wydarzenia został podjęty przez stypendystów fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, pod przewodnictwem jednej ze stypendystek, studentki czwartego roku analityki medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – Żanety Mizgały, która pełniła  funkcję koordynatora.

Trud ten doskonale obrazuje skala wydarzenia – ponad 400 zarejestrowanych uczestników, niespełna 100 wolontariuszy, 3 niezależnie wytyczone trasy, kilkadziesiąt punktów i jeszcze więcej pytań i zadań, a wszystko to z podziałem na kategorie wiekowe, a co się z tym wiąże na poziomy trudności. Nie należy zapominać o kwestiach organizacyjno-logistycznych związanych z poszukiwaniem sponsorów nagród, zapewnieniem posiłku dla wszystkich osób biorących udział w Grze, przeszkoleniem wolontariuszy w sposobie obsługi punktów i czuwania nad poprawnością przebiegu, a także rozstawieniem kilku namiotów oraz innych elementów, jak podium czy stanowiska informacyjnego w centralnym punkcie mieszczącym się na placu kościoła przy ulicy Mariackiej, będącego zarówno startem, jak i metą.

Niezliczone godziny spędzone nad planowaniem tego wydarzenia zaowocowały szczęściem na twarzach dzieci wykonujących z pełnym zaangażowaniem postawione zadania, a także został osiągnięty nadrzędny cel, czyli popularyzacja nauczania Świętego Jana Pawła II, podtrzymywanie pamięci o Nim oraz promocja ŚDM. Coroczna Gra Miejska staje się powoli tradycją, której bynajmniej nie zamierzają przestać kultywować stypendyści fundacji  „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ze wspólnoty katowickiej, już teraz zapraszając na szóstą edycję. Przyszłoroczna Gra Miejska najprawdopodobniej odbędzie się 13 maja 2017 r. w 100. rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie.

 

Damian Maruszak
Wspólnota katowicka

Zdjęcia z wydarzenia: https://web.facebook.com/media/set/?set=a.1009174845833314.1073741857.182296995187774&type=3