Niedziela Radości we wspólnocie warszawskiej

Święta Bożego Narodzenia są, zgodnie z tradycją, czasem spotkań rodzinnych, kiedy to bliskie sobie osoby łamią się opłatkiem, czytają Słowo Boże i  wspólnie zasiadają przy stole. Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” także uważają się za rodzinę, dlatego też co roku we wspólnotach akademickich odbywają się spotkania wigilijne.

Tym razem, ze względu na trwającą pandemię, spotkanie wspólnoty warszawskiej, które odbyło się 13 grudnia, miało formę inną niż zazwyczaj. Pierwszą część stanowił dzień skupienia online, który poprowadził dla stypendystów dominikanin o. Tomasz Zamorski. Tematem przewodnim były trzy cnoty teologiczne – wiara, nadzieja i miłość, a puentą konferencji stało się wezwanie do tego, by nie ulegać duchowemu smutkowi, nie zamykać się w sobie, ale czynić ze swojego życia dar dla drugiego człowieka. Po konferencji stypendyści spotkali się w grupach, w których mieli okazję pochylić się nad fragmentem z Encykliki Spe salvi Benedykta XVI, traktującym o niezwykle istotnej w ostatnich czasach nadziei.

Drugą częścią tegorocznego dnia skupienia było spotkanie, w którym, z zachowaniem wszelkich restrykcji sanitarnych, wzięła udział część stypendystów; pozostali mogli śledzić wydarzenia za pomocą platformy Zoom. Wspólnie wzięli oni udział w Mszy Świętej sprawowanej przez Jego Eminencję Kardynała Kazimierza Nycza, który w czasie kazania skierował do nich słowa zachęty, do tego, by w tych burzliwych czasach nieustannie dawać pokorne świadectwo chrześcijańskiego, radosnego i pełnego nadziei życia, opartego na wartościach promowanych przez Świętego Jana Pawła II. Po Eucharystii szefowa wspólnoty warszawskiej złożyła Kardynałowi świąteczne życzenia w imieniu wszystkich stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Izabela Niderla

GALERIA ZDJĘĆ