Nominacja do nagrody Pozytywista Roku 2011!

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została nominowana do nagrody Pozytywista Roku 2011 w kategorii „działalność społeczna”. Nominację przyznano „za ogólnopolski program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości”.

Nagroda „Pozytywista Roku” powstała, by uhonorować dorobek organizacji przyczyniających się do rozwoju różnych dziedzin życia społecznego przez działalność w myśl pozytywistycznych idei pracy organicznej i pracy u podstaw. Lista nominowanych podzielona jest na osiem kategorii: gospodarka, ekologia i rozwój zrównoważony, nauka i edukacja, kultura i sztuka, oświata, działalność społeczna, osobowość, całokształt działalności. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w kategorii „działalność społeczna” konkuruje z czterema innymi pretendentami do nagrody. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 25 kwietnia 2012 roku podczas uroczystej gali zorganizowanej przez zespół Fundacji „Wokulski”.

 

fot. Fundacja „Staszic”

ND/BIP