Zmarł Profesor Michał du Vall

W wieku 60 lat odszedł profesor Michał du Vall. Od lat związany był z Uniwersytetem Jagiellońskim. Na krakowskiej uczelni pełnił funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej.

Profesor Michał du Vall był wybitnym specjalistą w dziedzinie prawa własności przemysłowej, ekspertem Sejmu i Senatu RP, Urzędu Patentowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministerstwa Gospodarki, a także Komisji Europejskiej oraz ONZ. Brał czynny udział w procesie dostosowywania polskich regulacji prawnych do standardów UE. Był autorem lub współautorem ponad 200 publikacji. Wielokrotnie wygłaszał referaty na konferencjach międzynarodowych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.

W 2007 roku, reprezentując Uniwersytet Jagielloński, uczestniczył we współorganizowanej przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” konferencji „Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach”.

ND/BIP

fot. Uniwersytet Jagielloński