Konferencja prasowa Fundacji

W budynku Konferencji Episkopatu Polski miała miejsce konferencja prasowa poświęcona podsumowaniu XI Dnia Papieskiego oraz ogłoszeniu hasła tegorocznych obchodów. Przedstawiono również zarys nowego projektu ekologicznego Fundacji, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na konferencję zaproszono również przedstawiciela miasta Lublin, które będzie w tym roku gościć stypendystów na obozie wakacyjnym. We wtorek 17 stycznia o godzinie 10 rozpoczęła się konferencja, na której pierwszy głos zabrał ks. prał. Jan Drob, przewodniczący Zarządu Fundacji. Przedstawił on przebieg XI Dnia Papieskiego, obchodzonego w całej Polsce oraz za granicą. Zostały również ogłoszone oficjalne wyniki corocznej zbiórki pod nazwą „Dzielmy się miłością” organizowanej podczas obchodów.

W czasie zeszłorocznego XI Dnia Papieskiego Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zebrała 7 425 360, 27 zł. Pieniądze te wsparły stale rozszerzający się fundusz stypendialny przeznaczony dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Nowością o której mówił ks. Jan z było wręczenie statuetki dla Mecenasów Fundacji na zeszłorocznej Gali Nagród TOTUS . W ten sposób chcieliśmy podziękować instytucjom, które ze szczególnym oddaniem wspierają budowę „Żywego Pomnika” – podkreślił ks. Jan Drob.

Kolejnym prelegentem był wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Jan Wiater. Przedstawił on zgromadzonym dziennikarzom i gościom projekt „Zrównoważony Rozwój na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych”. Dwuletni program obejmuje swoim zasięgiem stypendystów Fundacji z całej Polski, którzy w przyszłości staną się liderami ekologii w swoich społecznościach lokalnych. Z ust prezesa Wiatra, padło także wiele ciepłych słów pod adresem Fundacji i realizowanego przez nią programu stypendialnego. Podczas konferencji głos zabrała także wiceprezydent Lublina, Monika Lipińska, która wyraziła wielką radość z powodu wybrania tego właśnie miasta, jako miejsca pobytu tak dużej grupy młodzieży Fundacyjnej. Tegoroczny obóz odbędzie się w dniach 4 -15 lipca i zgromadzi około 1300 stypendystów. Lublin został wybrany jako miejsce głównego obozu z kilku powodów. W tym roku przypada 25. rocznica pobytu papieża Jana Pawła II w tym mieście. Ponadto stypendyści odwiedzą miejsce dawnego obozu koncentracyjnego w Majdanku gdzie uczczą pamięć ofiar. Odprawione zostanie tam nabożeństwo międzywyznaniowe. Na zakończenie głos zabrał kard.

Kazimierz Nycz, przewodniczący Rady Fundacji, przedstawiając hasło tegorocznych obchodów XII Dnia Papieskiego. Hasło Jan Paweł II – Papież Rodziny, to podkreślenie wielowymiarowej troski Jana Pawła II o rodzinę – powiedział kard. Nycz. Przypomniał również o wielu wypowiedziach Ojca Świętego w tej kwestii, oraz o tym jak niezwykle emocjonalnie przestrzegał przed niebezpiecznymi nurtami, które lekceważyły małżeństwo i rodzinę w nowej demokratycznej rzeczywistości. Tomasz Reczko/BIP