Nowy rok formacyjny stypendystów-studentów – „Dekalog św. Jana Pawła II”

Listopad to dla stypendystów-studentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” początek wytężonej pracy duchowej. Po wakacyjnej przerwie powracają do formacji duchowej w ramach wspólnot akademickich. W tym roku motywem przewodnim ćwiczeń duchowych jest Dekalog.

Formacja stypendystów-studentów we wspólnotach akademickich przebiega na kilki poziomach. Fundamentem jest indywidualna lektura i refleksja nad nauczaniem św. Jana Pawła II. W każdy poniedziałek stypendyści otrzymują link do  materiałów formacyjnych (LINK). Docelowo materiały będą publikowane w aplikacji mobilnej, której premiera już niedługo.

Cotygodniowy komentarz do materiałów formacyjnych przygotowuje ks. Łukasz Nycz, odpowiedzialny za formację stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Konferencje w formie audio i wideo powstają dzięki współpracy z rozgłośnią archidiecezji przemyskiej (z której pochodzi ks. Łukasz) Radiem Fara. Za pośrednictwem kanału YouTube i strony internetowej radia są również dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Raz w miesiącu stypendyści-studenci gromadzą się na spotkaniach formacyjnych i podczas pracy w małych grup dzielą się swoimi przemyśleniami, wnioskami, a także wątpliwościami na temat rozważanych treści. Obecnie spotkania odbywają się jedynie w przestrzeni wirtualnej na platformie ZOOM.

Drugim poziomem formacji stypendystów to coroczne rekolekcje adwentowe lub wielkopostne. W tym roku z powodu panującej pandemii rekolekcje adwentowe zostały zaplanowane w czterech seriach na platformie ZOOM. Ich motywem przewodnią będą ewangeliczne błogosławieństwa. Szczegóły już wkrótce.

Ostatnim elementem formacji duchowej stypendystów-studentów są obozy wakacyjne. W tym roku obyły się one w formie zdalnej w Gnieźnie, Wadowicach i Krakowie pod hasłem „Bogactwo młodości”.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z materiałów przygotowywanych dla stypendystów w swojej także osobistej formacji jak i pracy duszpasterskiej.