Obchody 50-lecia powstania Duszpasterstwa Akademickiego w Bydgoszczy

Żyjemy jeszcze Dniem Papieski, a mieliśmy kolejny powód do świętowania.

W sobotę 18. października w Bydgoszczy miało miejsce szczególne wydarzenie – świętowaliśmy jubileusz 50-lecia Duszpasterstwa Akademickiego. W 1964 roku Kardynał Stefan Wyszyński powołał pierwszy ośrodek akademicki w Bydgoszczy. Od tego czasu w naszym mieście powstało wiele wspólnot akademickich, m.in. Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” oraz „Arka”, „Kana”, „Stryszek” i „Viator”. Na ich spotkania przybywają setki studentów.

Radosne świętowanie rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią, której przewodniczył Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Przy ołtarzu stanęli również biskup ordynariusz Jan Tyrawa oraz duszpasterze akademiccy z wszystkich bydgoskich wspólnot. Do katedry licznie przybyli studenci i absolwenci duszpasterstw. Modlitwa w Katedrze wpisała się również w Ogólnobydgoską Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015. Uczestniczyli w niej rektorzy i przedstawiciele bydgoskich uczelni wyższych. Prymas Polski dokonał również uroczystego poświęcenia indeksów.

Oczywiście na wspólnym świętowaniu nie mogło zabraknąć naszej Akademickiej Wspólnoty Stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jako wspólnota działająca przy katedrze, gdzie rozpoczynały się uroczystości, witaliśmy przybywających rektorów i przedstawicieli uczelni. Jesteśmy dumni, że jako stypendyści mogliśmy też brać żywy udział w Eucharystii poprzez śpiewanie psalmu, czy też poniesienie w darach do ołtarza chleba, wody i wina.

Podczas homilii arcybiskup Wojciech Polak rozważał słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Jana: „Ja was wybrałem (…), abyście szli i owoc przynosili”. Mówił, że we współczesnych czasach,  młodzi ludzie są powołani, aby nieść słowa Ewangelii do swojego akademickiego świata. Wspominając słowa arcybiskupa chcemy, aby i nasza wspólnota była dla nas „miejscem doświadczenia Chrystusowego pokoju”, abyśmy czerpiąc z tego źródła mogli stawać się współczesnymi apostołami.

Po Eucharystii wszyscy zebraliśmy się przed Domem Polskim przy ul. Farnej, gdzie arcybiskup Wojciech Polak odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową przypominającą o powołaniu przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego w tym domu 50 lat temu Bydgoskiego Duszpasterstwa Akademickiego. Tam również mieliśmy okazję na krótką rozmowę z Prymasem Polski oraz na wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Następnie zebrani goście uczestniczyli w spotkaniu Jubileuszowym w Wyższym Seminarium Duchownym. Radosne obchody zakończył Bal Jubileuszowy, który odbył się w podziemiach kościoła ojców Jezuitów.

Podczas obchodów nasi stypendyści rozprowadzali również wśród gości okolicznościowo wydane książki opisujące 50-letnią historię Duszpasterstw Akademickich w Bydgoszczy.

Dziękujemy Bogu za możliwość uczestniczenia w obchodach tego wyjątkowego jubileuszu!

 

Agnieszka Jank

Wspólnota Bydgoska