Obchody i podsumowanie Dnia Papieskiego w Białymstoku

Dzień Papieski to czas szczególny dla stypendysty FDNT. Daje on możliwość wzajemnej integracji oraz wzbogacania się o nowe doświadczenie poprzez branie udziału w różnorodnych akcjach. Jest to również niepowtarzalna okazja do rozwoju duchowego dzięki działalności formacyjnej oraz rozważaniu słów Jana Pawła II w oparciu o tegoroczne hasło – „Świętymi bądźcie”.

Ostatni Dzień Papieski w Białymstoku miał nietypowy charakter, ponieważ cała wspólnota postawiła sobie wysoką poprzeczkę. Polegała ona na próbie pobicia rekordu zebranych funduszy na potrzeby FDNT. W tym celu zostały zorganizowane: dwudniowa akcja kwestowania, happening oraz maraton zumby.

W dniach 11 i 12 listopada grupa stypendystów wraz z dużą liczbą wolontariuszy wyszła na ulice miasta, aby dać świadectwo o działalności i sposobach działania żywego pomnika JPII oraz zebrać potrzebne fundusze umożliwiające funkcjonowanie tego wielkiego dzieła. W czasie kwesty dzięki życzliwości mieszkańców została zebrana pokaźna suma.

Kolejnym etapem Dnia Papieskiego było zorganizowanie happeningu. Miał on miejsce na Rynku Kościuszki 19 października. W ramach tego wydarzenia wspólnota białostocka przygotowała m.in loterię, w której można było wygrać jeden z fundacyjnych fantów (chustę, smycz lub garść krówek). Ponadto przy happeningowym stanowisku odbywało się malowanie twarzy, rozdawanie kolorowanek i wiele innych atrakcji. Były one przeznaczone głównie dla dzieci, ale ta działalność cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i wsparciem ze strony dorosłych. To wydarzenie dało również ogromną możliwość przekazywania nauk Jana Pawła II w myśl hasła „Świętymi bądźcie”. W tym celu były rozdawane karteczki i obrazki z cytatami Świętego Jana Pawła II.

Wspólnota białostocka zorganizowała również Maraton Zumby, który odbył się 25 października. Dochód został również w całości przekazany na cele fundacji. To wydarzenie nie odbyłoby się bez bezkonkurencyjnej ekipy Bellare Studio Dance, która poprowadziła zajęcia, a tym samym przyczyniła się do budowania żywego pomnika Jana Pawła II. Bo kto, jak nie on kochał sport i uważał, że wysiłek fizyczny kształtuje silnego człowieka? Dwugodzinne zajęcia polegające na połączeniu tańca i fitnessu były nie tylko sprawdzeniem naszej wytrzymałości, ale przede wszystkim dobrą zabawą połączoną z nieschodzącym z twarzy uśmiechem.

Tegoroczny Dzień Papieski w Białymstoku paradoksalnie w praktyce trwał cały miesiąc. To czas długiej, a zarazem efektywnej i dającej satysfakcję pracy studentów i wolontariuszy. Ten trwający kilka dni Dzień Papieski pozostanie z pewnością w naszych sercach na wiele dni. Można pokusić się o stwierdzenie, że Dzień Papieski trwa w życiu stypendysty FDNT przez cały rok.

Emilia Wyszyńska,

wspólnota białostocka