Ogłoszenie hasła XIII Dnia Papieskiego

Konferencja prasowa, podczas której ogłoszono termin i hasło XIII Dnia Papieskiego, odbyła się w budynku Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski 22 stycznia 2013 r. Porowadziła ją stypendystka Natalia Dydyńska, studentka Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, zastępca kierownika Biura Informacji i Promocji Fundacji. Przedstawiła dziennikarzom liczne działania, w które zaangażowana jest Fundacja.

Na początku podsumowano obchody i zbiórkę zeszłorocznego XII Dnia Papieskiego obchodzonego pod hasłem: Jan Paweł II – Papież Rodziny. Ks. prał. Jan Drob, Przewodniczący Zarządu Fundacji podziękował dziennikarzom za czynny udział w propagowaniu tego wydarzenia w mediach i wspomniał pokrótce o obchodach i imprezach w wielu polskich miastach. Upłynął on w atmosferze modlitwy, łączności ze Stolicą Apostolską oraz rozważań nad rolą rodziny.

Wyjątkowo ciekawą inicjatywą było przekazanie przez abp. Wiktora Skworca podczas Eucharystii w katedrze katowickiej Iskry Bożego Miłosierdzia parafiom archidiecezji, które z kolei przekazały ją wszystkim rodzinom.

Jak co roku wręczono Nagrody Totus – Katolickie Noble oraz przeprowadzono zbiórkę na stypendia dla utalentowanej młodzieży z niezamożnych rodzin, pochodzących z niewielkich miejscowości w Polsce. Podczas kwesty przykościelnej i publicznej zebrano łącznie 7 178 995, 49 zł.

Ks. kard. Kazimierz Nycz ogłosił hasło kolejnego, XIII już Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Odbędzie się on 13 października. O tym jak istotny jest dialog w dzisiejszym świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Najwyższa pora nauczyć się zasad dialogu, w którym Jan Paweł II był mistrzem, aby  w drodze dochodzenia do prawdy z godnością uzasadniać własne poglądy i z pokorą wysłuchiwać innych ludzi, nieraz bardzo od nas odmiennych.

„Autentyczny dialog jest zatem skierowany przede wszystkim ku odrodzeniu każdego poprzez wewnętrzne nawrócenie i pokutę, zawsze jednak z zachowaniem głębokiego szacunku dla sumienia, z cierpliwością i stopniowo, co jest nieodzowne w warunkach, w jakich żyją ludzie naszych czasów”” – pisał Papież Polak w encyklice „Reconciliatio et paenitentia”. Wyrażał także pragnienie „aby dialog między religiami doprowadził do przezwyciężenia wszelkiej wrogości, nieufności, wzajemnego potępiania, czy wzajemnych zniewag, co stanowi wstępny warunek spotkania przynajmniej w wierze w Jednego Boga i w pewności życia wiecznego dla nieśmiertelnej duszy”.

Podczas konferencji prasowej przedstawiono także idee  i owoce Spotkań Opłatkowych Prezydentów Miast Papieskich i Orszaku Trzech Króli. Prezydent Olsztyna, pan Piotr Grzymowicz, zaprosił najmłodszych stypendystów, 1200 gimnazjalistów i licealistów na wakacyjny obóz i przedstawił liczne atrakcje, jakie na nich czekają.

BW