Ognisko mojej radości, czyli wolontariat w Toruniu

 „Człowiek nie żyje na świecie sam. Od zarania wieków został przypisany określonej grupie społecznej, otrzymując pewne przywileje, ale i przyjmując w niej określone obowiązki. Stąd też, nie może pozostawać obojętny na troski i niepowodzenia osób ubogich i odepchniętych przez los na margines życia społecznego, zwłaszcza, jeśli problem dotyczy najmłodszych.”  To główna myśl, która przyświeca działalności Ogniska Wychowawczego parafii p.w. Miłosierdzia Bożego i św. S. Faustyny w Toruniu.

 Stypendyści naszej wspólnoty współpracują z Ogniskiem Wychowawczym już drugi rok.  Dzięki uprzejmości pani Hanny Kosińskiej – dyrektor Ogniska stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” mają możliwość pomagania dzieciom i młodzieży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze zaangażowanie przejawia się poprzez pomoc w  nauce szkolnej, szczególnie podczas odrabiania zajęć domowych, a także w rozwijaniu ich zainteresowań poprzez prace plastyczne oraz inne formy zajęć, które rozwijają ich pasje i zdolności. W czasie wolontariatu wychowankowie Ogniska oprócz  nauki mają też czas na przyjemności – wraz ze stypendystami grają w gry i uczestniczą w pracach plastycznych, tworząc kartki okolicznościowe oraz ozdoby świąteczne. Jako wolontariusze uczestniczymy także w  wszelkiego rodzaju uroczystościach organizowanych przez Ognisko, tj. Wigilia, wybór Samorządu, Dzień Wolontariusza czy  Dzień Babci i Dziadka.

Wolontariat ten przysparza nam wiele radości, a każdy uśmiech dziecka jest dla nas największą nagrodą za nasz trud i poświęcony im czas. Dzięki Ognisku czujemy się potrzebni, radośnie zmierzamy do dzieci, które czekają na nas każdego dnia. Relacje, które tworzymy w tej szczególnej społeczności a przede wszystkim więzi jakie zawiązujemy z wychowankami sprawiają, że wolontariat staje się częścią naszego życia. Mamy nadzieję, że współpraca naszej Wspólnoty  z Ogniskiem będzie nadal kontynuowana i radością przebywania z dziećmi z Ogniska będziemy zarażać inne osoby.

Sylwia i Ola

wolontariuszki Ogniska Wychowawczego

wspólnota toruńska