Pamiętajmy o nauczaniu św. Jana Pawła II

Stypendyści obecni na obozie w Tarnowie 7 lipca uczestniczyli w I Forum FDNT. Rozmawiali o przyszłości Fundacji i sposobach propagowania nauczania św. Jana Pawła II. Gościem specjalnym spotkania był Dariusz Kowalski, aktor filmowy i teatralny, odtwórca roli ojca bł. Karoliny Kózkówny w filmie „Zerwany kłos”.

I Forum FDNT odbyło się w Hali Widowiskowo- Sportowej w Tarnowie. W pierwszej części wydarzenia przedstawiciele stypendystów z pięciu miast akademickich zaprezentowali najważniejsze przedsięwzięcia swoich wspólnot, w których są zgromadzeni i działają na terenie miast, gdzie studiują.

Przyszłość FDNT

Dla 26 stypendystów, którzy kształcą się w Szczecinie, jedną z największych akcji jest „Marsz dla życia”. Nie tylko w nim uczestniczą, ale również angażują się w jego przygotowania.

Kinga Senczyk, przedstawicielka wspólnoty lubelskiej podkreśliła, że ogromne znaczenie ma relacja stypendystów z duszpasterzem. Od niedawna opiekunem duchowym podopiecznych Fundacji w Lublinie jest jezuita- o. Rafał Sztejka. Zwróciła także uwagę, że wielu stypendystów ma interesujące historie, którymi warto się dzielić. „Spójrzcie na ludzi wokół siebie, to oni są siłą Fundacji”- powiedziała.

Wspólnota katowicka liczy 42 stypendystów. Studiują nie tylko w stolicy województwa śląskiego, ale także Częstochowie czy Sosnowcu. Angażują się w wiele działań. Od 6 lat w rocznicę urodzin św. Jana Pawła II organizują „Grę miejską”, w której co roku bierze udział kilkuset mieszkańców .

W Warszawie stypendyści spotykają się z seniorami w ramach projektu „Wiecznie młodzi”. „Ważne jest wspieranie starszych osób, do czego szczególnie zachęcał nas ks. Jan Drob”- powiedział Mateusz Sosiński, przedstawiciel wspólnoty warszawskiej.

Paulina Worożbit z Krakowa opowiedziała o przygotowaniach stypendystów do udziału w Orszaku Trzech Króli. Tłumaczyła, że każdy student wspólnoty krakowskiej jest zaangażowany w działania.

Później rozpoczął się panel dyskusyjny. Sześciu reprezentantów wspólnot wypowiedziało się na temat przyszłości Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podkreślano, że formacja duchowa powinna być najważniejszym elementem podczas obozów. Stypendyści wyrazili chęć częstszych spotkań z koordynatorami diecezjalnymi. Pojawiły się także opinie, by obóz stypendystów miał stałą datę i odbywał się w drugiej połowie lipca. Studenci apelowali, by nie zapominać o nauczaniu św. Jana Pawła II i dziękowali za możliwość dyskusji o przyszłości Fundacji na forum.

„Fundacja działa po to, by każdy mógł wnieść maksimum dobra do wspólnoty, ale zdecydowanie więcej wziąć”- mówił Przewodniczący Zarządu FDNT, ks. Dariusz Kowalczyk i dodał- „rozwój człowieka nie jest liniowy, zdarzają się momenty, gdy się cofamy, ale nie można też nie stawiać wymagań”.

Głos zabrała również tegoroczna absolwentka programu stypendialnego. „Kocham Fundację i swoją wspólnotę, dlatego nie mogłam sobie pozwolić, by nie pojawić się na obozie”- powiedziała.

W drugiej części spotkania oprócz zaprezentowania inicjatywy „Dzieło na misji”, czyli wyjazdu misyjnego 8 stypendystów do Etiopii, studenci usłyszeli apel Pawła Żulewskiego, kierownika Biura Prasowego FDNT, o rozważne posługiwanie się mediami społecznościowymi i godne reprezentowanie Fundacji.

Świadectwo wiary

Ostatnim punktem programu było spotkanie z Dariuszem Kowalskim, aktorem filmowym oraz teatralnym, odtwórcą roli Jana Kózki, ojca bł. Karoliny w filmie pt. „Zerwany kłos”. Opowiedział swoje świadectwo wiary. Stwierdził, że ludzie sami komplikują sobie życie i nie potrafią iść do Boga prostą drogą.

„Demon nienawidzi twojego piękna, modlitwy, mądrości, oddawania czci Bogu i zrobi wszystko, żeby odechciało ci się żyć, doprowadzi do rozpaczy- mówił Dariusz Kowalski i dodał- ale Bóg kocha cię za darmo”.

Stypendyści zakończyli spotkanie z aktorem pamiątkowym zdjęciem. Jutro udadzą się do Starego Sącza i wezmą udział m.in. we Mszy św. przy Ołtarzu Papieskim.