Pierwsze z cyklicznych spotkań Stowarzyszenia Absolwentów

Stowarzyszenie Absolwentów „Dzieło” rozpoczyna swoje cykliczne spotkania. Pierwsze z nich odbyło się 23 lutego w biurze Fundacji. Przybyli na nie licznie członkowie Stowarzyszenia i nowi kandydaci, a najmilszym i nieoczekiwanym gościem był półroczny Piotruś – syn Estery, jednej z założycielek. On też jako pierwszy zabrał głos i gaworzył wesoło przez całe spotkanie.

Naszym celem oprócz integracji, wymiany doświadczeń i nowinek, było omówienie najbliższych projektów oraz wybór logo. Rekolekcje wielkopostne dla absolwentów są już zorganizowane i wciąż trwają na nie zapisy, odbędą się w drugi weekend marca w Staniątkach koło Krakowa.

Na przeddzień urodzin Papieża Jana Pawła II Stowarzyszenie planuje konferencję naukową, mającą na celu budowanie pozytywnego wizerunku rodzin, ukazywaniu ich kluczowej roli w demografii i ekonomii kraju oraz zachęcanie władz centralnych i samorządowych do wprowadzenia ułatwień dla dużych rodzin, a młodzieży – do myślenia o swojej przyszłości właśnie w rodzinie.

Konferencja wymaga dużego nakładu pracy i środków finansowych, dlatego przedstawiciele Stowarzyszenia już teraz mocno się angażują w przygotowania oraz piszą prośby o dofinansowanie do różnych firm i instytucji. Jeśli tegoroczna konferencja będzie się cieszyć zainteresowaniem, może uda się otworzyć cykl wykładów o rodzinie.

BW