Spotkanie szefów wspólnot studenckich

 

Tradycyjne spotkanie Szefów i Starostów wspólnot studenckich Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” odbyło się w Warszawie w ostatni weekend lutego. Przyjechali na nie stypendyści z 20 miast akademickich oraz pracownicy biura Fundacji.

Studiujących stypendystów jest już w tym roku ponad 1000. Większa część z nich studiuje na najlepszych uczelniach w kraju, w wielkich ośrodkach akademickich. W miastach, gdzie jest choćby pięcioro stypendystów, tworzą się wspólnoty i spotykają regularnie, aby się zintegrować, pogłębiać wiarę i działać jako wolontariusze. Każda wspólnota wybiera co roku swojego szefa, zastępcę, rzecznika prasowego i opiekuna pierwszaków – starostę. Zadaniem szefa jest między innymi planowanie spotkań i informowanie o nich.

Ponieważ szefowie i zastępcy zazwyczaj co roku się zmieniają, powinni się spotykać na krótkim szkoleniu, aby w trakcie swojej pracy (posługi) nie przeoczyli żadnego ważnego aspektu.  Jak zawsze na spotkaniu nie zabrakło relacji z ostatniego pół roku działań wspólnot, w tym szczegółowych informacji na temat organizowania wydarzeń i sztabów zbiórki podczas ostatniego, XII Dnia Papieskiego; roli letnich obozów integracyjnych; współtworzenia strony internetowej WWW.dzielo.pl i Dzieło.tv. Jako gość przybyła także Katarzyna Puchacz, prezes Stowarzyszenia Absolwentów „Dzieło” i opowiadała o planowanych inicjatywach stypendystów-absolwentów. Studenci zostali zachęceni do włączenia się w przygotowanie konferencji naukowej „Rodzina się liczy”, do wysyłania artykułów i video relacji z działalności wspólnot.

Jednymi z najciekawszych punktów programu były wystąpienie członków redakcji o planowanych inicjatywach Dzieło.tv (m.in.filmie „Wybacz”) oraz prezentacje poszczególnych wspólnot akademickich. Dzięki temu dowiedzieliśmy się, że w Rzeszowie podczas Dnia Papieskiego kwestowało ok. 700 wolontariuszy, którzy zebrali kwotę prawie tak wysoką jak stolica; Kraków regularnie spotyka się z Kard. Dziwiszem; Lublin w ramach wolontariatu zrobił prezenty mikołajkowe dla dzieci ze szpitala, a warszawiacy często na spotkania zapraszają sławne osobistości. Największe wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiła Wspólnota Katowicka, która znalazła wielu sponsorów i zorganizowała wspaniały koncert pod patronatem Księdza Arcybiskupa, Prezydenta Miasta, i Marszałka Województwa  Śląskiego.

Na koniec stypendysta-fotograf Radek Kucharz zrobił uczestnikom pamiątkowe, profesjonalne zdjęcia. Wszyscy podbudowani duchowo i w doskonałych humorach wrócili do swoich domów i wspólnot, aby z nowymi siłami podejmować kolejne zadania.

 

 BW

fot. Radosław Kucharz