Płoccy stypendyści odkrywają miłosierdzie Boga

Rok Miłosierdzia Bożego stwarza okazję do tego, by tę ogromną boską tajemnicę zgłębiać. Nie tylko zdobywać tę wiedzę, ale zaszczepiać ją w swoim sercu i dzielić się nią, stając się miłosiernymi na podobieństwo Stwórcy. „Miłosierni jak Ojciec” to hasło rekolekcji stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” z diecezji płockiej, które odbyły się w dniach 1-3 kwietnia 2016 r. w zespole poklasztornym  w Ratowie koło Radzanowa nad Wkrą.

Spotkanie rozpoczęło się kolacją o godzinie 18:00. Po niej udaliśmy się na wieczorek zapoznawczy. Przedstawione zostało hasło rekolekcji, zaprezentowali się organizatorzy. Spotkanie rozpoczynało się w Prima Aprilis, nie mogło więc zabraknąć drobnego kłamstewka. Uczestników poinformowano, że w sobotę odbędą się zawody sportowe i wybierzemy diecezjalną reprezentację na Olimpiadę Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 1‑3 sierpnia. Podczas zapoznawania się stypendyści rozmawiali w parach, a następnie przedstawiali swojego współrozmówcę pozostałym uczestnikom. Przygotowanych zostało także kilka zabaw rozwijających umiejętności miękkie (współpracę w grupie, kreatywność, argumentowanie etc.) np. zbudowanie jak najwyższej wieży z wykorzystaniem dwóch arkuszy papieru, nożyczek i taśmy. Kolejnym punktem programu była wspólna Msza Święta. Na niej ks. Andrzej Krasiński mówił m. in. o spotkaniach Zmartwychwstałego Jezusa z Apostołami, Marią Magdaleną i z s. Faustyną oraz zastanawiał się, co z tych spotkań wynika dla nas. Po Mszy kontynuowaliśmy zabawy rozwijające, np. debata dwóch grup „Czy ojciec powinien przyjąć syna marnotrawnego?”. Dodatkowo grupy dostały za zadanie przygotować na sobotę scenki „Czerwony Kapturek” w wyznaczonej wersji. Dzień zakończyliśmy wspólną kompletą.

Sobotę rozpoczęliśmy od wspólnej jutrzni, a następnie śniadania. Po śniadaniu Ilona Radecka poprowadziła konferencję „Doświadczam Miłosierdzia Bożego”. Kolejnym punktem była projekcja filmu „Czy naprawdę wierzysz?” i dyskusja, którą moderował Piotr Perłowski. Po dyskusji zjedliśmy obiad i udaliśmy się na konie oraz wypoczynek na świeżym powietrzu. Po rekreacji Damian Bielecki i Damian Kwiatkowski poprowadzili konferencję „Doświadczam Miłosierdzia w Kościele”. Następnie wzięliśmy udział we Mszy Świętej i zjedliśmy kolację. O godzinie 18:00 stypendyści zaprezentowali przygotowane w grupach scenki „Czerwony Kapturek” w wersjach komediowej i science-fiction. O 20:00 udaliśmy się do pobliskiego Radzanowa na Drogę Światła. Dzień zakończyliśmy pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

Niedzielę Miłosierdzia Bożego rozpoczęliśmy Jutrznią i śniadaniem. O 9:30 wzięliśmy udział we Mszy Świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu i koronce do Miłosierdzia Bożego. Po Eucharystii zajęliśmy się przełożeniem przypowieści o miłosiernym samarytaninie na praktykę tzn. stypendysta Robert Nowicki, działający w Fundacji „Dam Siebie” poprowadził zajęcia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po zajęciach z RKO gospodarz obiektu ksiądz Bogdan Pawłowski oprowadził nas po sanktuarium i klasztorze oraz przybliżył jego historię. Spotkanie zakończyło się obiadem i ankietą ewaluacyjną dotyczącą spotkania.

Spotkanie przygotowali ks. Andrzej Krasiński – koordynator diecezjalny programu stypendialnego, s. Dominika Dudzik –  pasjonistka, Damian Bielecki, Ilona Radecka, Piotr Perłowski – studenci z Płocka, stypendyści FDNT, Damian Kwiatkowski – absolwent programu stypendialnego.

Gorące podziękowania kierujemy do księdza Bogdana Pawłowskiego, rektora sanktuarium św. Antoniego za życzliwe przyjęcie nas, smaczne posiłki i wspólną modlitwę.