Polska o Was pamięta

W styczniu na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się już kolejne spotkanie z kombatantami Armii Krajowej. Na tym wydarzeniu nie zabrakło stypendystów. Gośćmi byli Kapitan Stanisław Szuro, pseudonim „Zamorski”, historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więzień obozów hitlerowskich i komunistycznych. Były prezes Oddziału Krakowskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. A także Pułkownik Tadeusz Bieńkowicz pseudonim „Rączy”, członek Armii Krajowej, a po 1944 r. antykomunistycznego podziemia zbrojnego, ofiara prześladowań komunistycznych. Członek Rady Honorowej w Okręgu Nowogródzkim Światowego Związku Żołnierzy AK i Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Virtuti Militari.

W dzisiejszych czasach zarzuca się młodemu pokoleniu brak patriotyzmu, przywiązana do ojczyzny i polskiej tradycji, a na to spotkanie przyszło wielu młodych ludzi. Chcieliśmy posłuchać o historii II wojny światowej od jej bohaterów. Ludzie młodzi są spragnieni autorytetu, jest w nas pragnienie poszukiwania swojego mistrza, kogoś, na kim moglibyśmy się wzorować. Niewątpliwie dla wielu z nas takim właśnie autorytetem jest żołnierz Armii Krajowej. Zachwyca nas ich męstwo, postawa gotowości oddania swojego życia, młodości dla dobra ojczyzny, dla dobra naszego pokolenia. Niejeden młody mężczyzna chce być taki jak oni, a kobiety szukają mężów o podobnych cechach. Nie bez przyczyny tak dużą popularnością cieszy się wśród młodych odbiorców serial historyczny ,,Czas honoru’’ Czy dzisiaj wśród nas też są tacy ludzie? Jestem przekonana, że tak! Trzeba patrzeć szerzej, dobro niestety jest mniej widoczne od zła.

Każdego dnia tworzymy historię, oby przyszłe pokolenia mogły być z nas tak samo dumne, jak my dzisiaj z członków Armii Krajowej. Nie zmarnujmy ich poświęcenia względem nas. Zostań bohaterem w swoim domu, rodzinie, mieście, kraju!