Wygraj wycieczkę do Rzymu – X Edycja Konkursu Papieskiego

Konkurs organizowany jest przez Fundację „Instytut Tertio Millennio” i skierowany jest do osób urodzonych po 31 grudnia 1993 r., które w czasie trwania Konkursu będą uczniami dowolnej klasy wszystkich typów państwowych, społecznych i prywatnych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje o. Maciej Zięba OP.

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłaniem, jakie skierował Ojciec Święty do Młodych.

 

Konkurs składa się z czterech etapów:

 

Etap I — QUIZ ON-LINE — marzec 2014 r.:

przez cały miesiąc uczestnicy mogą się zarejestrować i rozwiązać test na stronie konkursu.

Etap II — TEST ON-LINE — 7 kwietnia 2014 r.:

jednego dnia, wieczorem, uczestnicy II etapu logują się na stronie i rozwiązują test.

Etap III — ESEJE — 9–30 kwietnia 2014 r.:

uczestnicy otrzymują listę tematów, wybierają jeden i mają 3 tygodnie na napisanie eseju.

Finał — OBRONA — 31 maja 2014 r.:

zwycięzcy III etapu, w każdym regionie ok. 10 osób, stają przed komisją i odpowiadają na pytania z wiedzy o Janie Pawle II, oraz bronią swoich

prac.

 

Wycieczkę do Rzymu wygrywa jedna osoba w każdym z 9 regionów.

Z początkiem sierpnia laureaci Nagrody Głównej wyjeżdżają na kilka dni do Rzymu.

 

Dodatkowo przewidziane nagrody:

Nagroda dla Najlepszej Szkoły – szkoła, której uczestnicy będą najliczniej reprezentowani w I etapie otrzyma nagrodę specjalną.

Nagroda Specjalna dla najlepszego opiekuna zarejestrowanego w serwisie Konkursu – przyznawana zarejestrowanemu opiekunowi, którego uczniowie uzyskali w I etapie Konkursu najwyższą ilość punktów.

 

 

 

https://www.facebook.com/KonkursPapieski