Przed nami XVI Dzień Papieski

XVI Dzień Papieski odbędzie się w tym roku 9 października pod hasłem „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia”, które nawiązuje do kościelnego Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Miłosierdzie będzie nam towarzyszyć również podczas tegorocznych Światowych Dni Młodzieży.

            Hasło zostało oficjalnie ogłoszone podczas konferencji prasowej, która odbyła się 13 stycznia w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z głównym wymiarów pontyfikatu Papieża Jana Pawła II było ukazywanie światu Boga bogatego w miłosierdzie. Pan Bóg okazujący miłosierdzie staje się szczególnie „widzialny” w Chrystusie i przez Chrystusa. Św. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że światu potrzebne jest Boże miłosierdzie. Tegoroczny Dzień Papieski ma skłaniać ludzi, aby nie tylko oczekiwali miłosierdzia od Boga, wypraszali go, ale również sami to miłosierdzie dane od Najwyższego nieśli drugiemu człowiekowi.

Podczas konferencji podsumowano również XV Dzień Papieski. Ubiegłorocznemu świętu XV Dnia Papieskiego przyświecało hasło: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Stworzyło to doskonałą okazję do przybliżenia społeczeństwu nauczania św. Jana Pawła II na temat rodziny. Zwrócono również uwagę na to, jak ogromną rolę odgrywa rodzina w życiu człowieka. Tradycyjnie obchody Dnia Papieskiego przygotowywała Fundacja we współpracy z Ogólnopolskim Komitetem Organizacyjnym Dnia Papieskiego oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Dzieło.

Trwająca 19 dni zbiórka uliczna Dnia Papieskiego na fundusz stypendialny zgromadziła wokół siebie 253 sztaby w całej Polsce, blisko 8 tysięcy wolontariuszy. Suma pieniędzy zebranych podczas zbiórki publicznej oraz przykościelnej wyniosła ponad 8 mln złotych.

            Po konferencji prasowej odbyło się tradycyjne Spotkanie Opłatkowe Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Miast i Miejscowości Papieskich. Każdego roku zaproszeni włodarze miast i miejscowości, które św. Jan Paweł II odwiedził podczas swojego pontyfikatu, spotykają się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, aby podsumować miniony Dzień Papieski, połamać się opłatkiem, a także pochylić się nad aktualnymi problemami społecznymi. W tym roku uwagę prezydium zwrócił problem opieki nad ludźmi starszymi. W panelu dyskusyjnym „Integracja opieki ludzi starszych w Polsce” prelegenci przybliżyli władzom samorządowym problem, który narastam, a także podzielono się spostrzeżeniami na ten temat i szukano możliwych rozwiązań. Na koniec życzenia złożył Jego Ekscelencja Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawa, a także Seweryn Chojnacki – stypendysta Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Aleksandra Krowicka