Publikacja „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich...

Mimo upływu czasu, w sercach Polaków wciąż żywe są emocje związane ze śmiercią i pogrzebem Ojca Świętego, ale przede wszystkim z Jego kanonizacją. Ogłoszenie Jana Pawła II świętym było wydarzeniem niezwykle ważnym i przełomowym. Dzięki mediom wszyscy mieliśmy możliwość śledzenia wydarzeń z Watykanu. Natomiast dzięki publikacji „Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji” mamy okazję, by te wspomnienia i emocje odświeżyć.

W jaki sposób polskie media informowały o kanonizacji św. Jana Pawła II? Jaki kreowały wizerunek Ojca Świętego? A wreszcie – jaki poziom profesjonalizmu dziennikarskiego wyłania się z tych przekazów? Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło, we współpracy z czterema uniwersytetami: Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetem Warszawskim, zorganizowali konferencję naukową, która stała się  asumptem do podsumowania działalności polskich mediów i ich wpływu na wizerunek Ojca Świętego.

Publikacja o objętości ponad 430 stron stanowi zbiór 23 tekstów zawierających wyniki badań treści polskiej prasy, radia, telewizji i zawartości wielu źródeł internetowych. Ich autorami są naukowcy z kilku ośrodków akademickich w naszym kraju. W okładce książki umieszczono na płycie DVD specjalny reportaż o udziale TVP w realizacji programów telewizyjnych poświęconych kanonizacji Jana Pawła II. Nad przygotowaniem tomu na najwyższym poziomie naukowym i edytorskim czuwali prof. Jerzy Olędzki oraz prof. Teresa Sasińska – Klas w ścisłej współpracy z Fundacją oraz Stowarzyszeniem. Premiera publikacji odbyła się we wrześniu 2016 roku w Poznaniu podczas IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikacji. Już wkrótce będzie można spotkać jej egzemplarze w bibliotekach uniwersyteckich w całym kraju!