Znamy nominowanych do Nagrody TOTUS 2016!

Już 8 października, podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie, wręczone zostaną nagrody TOTUS. Prestiżowe „katolickie noble” przyznawane są przez Fundację dla uhonorowania osób i instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do promowania godności człowieka w duchu nauczania Świętego Jana Pawła II.

W kategorii „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno – wychowawcza” nominowano: Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny CARITAS w Jadownikach Mokrych – nowoczesny ośrodek, prowadzony przez CARITAS diecezji tarnowskiej, działający od 2000 r. Nominowany za kompetentną pomoc, niesioną od lat potrzebującym jej dzieciom, oraz za działania na rzecz społeczności lokalnej; Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES – katolicka pozarządowa organizacja charytatywna z Katowic, działająca od 1986 r. Nominowana za pracę na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin, będącą świadectwem chrześcijańskiego ideału miłości bliźniego; Stowarzyszenie Dębickie Hospicjum Domowe im. Jana Pawła II – oparte całkowicie na pracy wolontariuszy Hospicjum działa od 10 lat przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Dębicy. Nominowane za wytrwałe zaangażowanie na rzecz osób terminalnie chorych i ich rodzin, inspirowane wezwaniem Jana Pawła II do rozwijania „wyobraźni miłosierdzia”.

Na nagrodę w kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” szansę mają: Jan Budziaszek – muzyk, artysta działający od lat w obszarze kultury masowej, muzyki popularnej i jazzowej. Nominowany za ewangelizacyjny wymiar podejmowanych działań artystycznych, w szczególności za inicjatywę koncertów „Jednego Serca Jednego Ducha”, odbywających się od 2003 r.; Ks. Stefan Wysocki – kapłan diecezji warszawsko-praskiej, wieloletni proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Wesołej, harcmistrz i opiekun młodzieży. Nominowany za osiągnięcia w dziedzinie mecenatu sztuki, oraz za wieloletnie niestrudzone zaangażowanie dla przybliżania młodzieży kultury polskiej, kultury ducha i najważniejszych wartości ludzkich i chrześcijańskich.

W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” kapituła nominowała: S. Prof. Zofię Zdybicką ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, filozof, pedagog, religioznawcę, wieloletnią wykładowczynię akademicką, profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Nominowana za dokonania na polu filozofii i zaangażowanie w organizację życia naukowego, szczególnie za świadectwo dawane o życiu i nauczaniu św. Jana Pawła II; Fundację Christiani założoną przez grupę katolików świeckich, zainspirowanych nauczaniem św. Jana Pawła II. Nominowana za zaangażowanie na rzecz propagowania nauczania św. Jana Pawła II, poprzez podkreślanie miłości bliźniego i kultury solidarności;  Stowarzyszenie „Santo Subito” działające przy Parafii św. Ojca Pio w Warszawie Stowarzyszenie nominowane za obszerne spektrum działań propagujących nauczanie Jana Pawła II, za dbałość o wprowadzanie papieskiego nauczania w życiu swoich członków.

W kategorii „TOTUS medialny dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach” nominowano: „Żywe słowo do Polaków” Domu Wydawniczego Rafael – krakowskie wydawnictwo zostało nominowane za stworzenie albumu „Żywe słowo do Polaków” – publikację, która zawiera katalog dźwiękowych wypowiedzi świętego papieża Jana Pawła II. Na pięciu płytach umieszczono nagrania 495 krótkich fragmentów (od 30 sekund do 6 minut) wypowiedzi papieskich, którym towarzyszy książka, która jest bardzo praktycznym przewodnikiem po nagraniach dźwiękowych. Całość stanowi znakomitą pomoc dla wszystkich, którzy pragną pogłębić znajomość nauczania św. Jana Pawła II i przekazywać je innym; Redakcję tygodnika „Idziemy” – ukazujący się od 10 lat tygodnik „Idziemy” wydawany jest przez diecezję warszawsko-praską. Nominacja za tworzenie nowoczesnego tygodnika opinii, proponującego świat wartości głoszonych przez Jana Pawła II; Twórców serialu telewizyjnego „Ojciec Mateusz” Telewizji Polskiej za stworzenie cieszącego się dużym zainteresowaniem serialu, który w popularnej formule kreuje pozytywny wizerunek Kościoła i przybliża go do codziennych spraw zwykłych ludzi; Miesięcznik „W drodze” – dominikański periodyk, ukazujący się od 1973 r., tworzony na wysokim poziomie edytorskim i stanowiący ważne forum wymiany myśli ludzi różnych środowisk. Nominowany za podejmowanie tematów istotnych dla współczesnego człowieka i towa­rzyszenie czytelnikom w poszukiwaniu Boga.

W tym roku po raz trzeci w historii nagrody kapituła wręczy także nagrodę „TOTUS specjalny” za wybitne osiągnięcia twórcze.

Gala wręczenia nagród będzie transmitowana w programie drugim Telewizji Polskiej w sobotę, 8 października 2016 roku, o godzinie 16.45. Wystąpią podczas niej gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Natalia Szroeder, Krzysztof Antkowiak i Ana Andrzejewska.