Rekolekcje adwentowe Wspólnoty Lubelskiej

Adwentowy Dzień Skupienia odbył się 30 listopada w parafii św. Barbary w Łęcznej. Wydarzeniu przewodniczył ks. Marcin Modrzejewski – koordynator stypendystów Diecezji Lubelskiej, a hasłem, które przyświecało rozważaniom było pytanie- Jakiego Mesjasza ja oczekuję? 

Podczas tegorocznego Dnia Skupienia, stypendyści mieli okazję uczestniczyć w Eucharystii oraz rozważaniach o postawie biblijnych świętych takich jak prorok Izajasz, Jan Chrzciciel oraz Maryja. Przewidziany był również czas ciszy, której celem była prywatna modlitwa oraz moment na osobistą refleksję. Uczestnikom nie zabrakło również chwili na integrację, długie rozmowy oraz mnóstwo radości płynącej ze wspólnego spotkania.

„To, co jest piękne w tych corocznych rekolekcjach czy Dniach Skupienia to przede wszystkim zatrzymanie się nad ważnymi kwestiami, pytaniami i wreszcie zarówno wspólnie jak i  indywidualnie poszukiwanie na nie odpowiedzi” – mówi jedna z uczestniczek spotkania. Tegoroczny Dzień Skupienia, w którym uczestniczyli lubelscy stypendyści był czasem refleksji skupiającej się wokół miłości Boga, który chce nawiązać rozmowę z człowiekiem. Jak mówił święty Jan Paweł II, Boże Narodzenie to przecież święto człowieka. 

Marika Sońta