Rekolekcje stypendystów-uczniów Diecezji Bielsko-Żywieckiej

Jak co roku, 6-8 marca drzwi domu rekolekcyjnego sióstr serafitek w Hałcnowie stoją otworem dla uczniów małych miejscowości z Podbeskidzia, objętych programem stypendialnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Tegorocznemu spotkaniu wielkopostnemu pod hasłem „Oto wielka Tajemnica Wiary” przewodniczył ks. Łukasz Nycz oraz s. Eliza Anna Szypulska ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wraz z opiekunami diecezji – ks. Wiesławem Płonka i Włodzimierzem Caputa.

Rekolekcyjny weekend młodzi stypendyści spędzili na zgłębianiu tajemnicy Eucharystii, rozważali kolejne części Mszy św., dla ich pełnego zrozumienia prowadzącego do głębokiego przeżycia w osobistych zakresie swojej wiary i relacji z Bogiem. Mieli sposobność wysłuchać konferencji poświęconych liturgii eucharystycznej i modlitwie. Rozważanie postaw podczas Mszy św., refleksja nad szczególnymi modlitwami, jak „Ojcze nasz”, stanowiła swojego rodzaju wezwanie do misji świadomego, dobrego chrześcijaństwa, którą młodzi skorzy byli przyjąć.

Jako czas pracy intensywnej, ale i owocnej w refleksję na temat swojej własnej jednostki w Kościele jako całokształcie wspólnoty, jak i każdorazowej obecności na Eucharystii, wspominał rekolekcyjne spotkanie ks. Łukasz Nycz – Koordynator ds. formacji stypendystów:
– Rekolekcje jak zwykle były bardzo intensywnym czasem. W krótkim czasie mieliśmy się zmierzyć z szczególnym tematem jakim była Eucharystia. Inspiracją do wyboru takiego tematu rekolekcji był z jednej strony przeżywany rok duszpasterski w Polskim Kościele, ale także fakt, iż papież właśnie Eucharystii poświęcił swoją ostatnią encyklikę. Był to dla uczestników czas zasłuchania, ale także indywidualnej oraz zespołowej pracy. Nie zabrakło chwil na modlitwę, ale również integrację i zabawę! Dla mnie osobiście rekolekcje to okazja aby poznać nowych wspaniałych ludzi, bo takimi się stypendyści FDNT. To inspirowanie się ich zaangażowanie w życie Kościoła i społeczności lokalnych. To także rozmowy o ich planach, marzeniach. W końcu dla mnie jako duszpasterza to czas słuchania ich pytań, tego z czym zmagają się w życiu. Te rekolekcje, jak i każde, do korzyść nie tylko dla uczestników, ale i dla prowadzącego – sam także bowiem umacnia swoją wiarę oraz znajduje inspirację do dalszego działania.

Wspólny czas w domu sióstr serafitek był dla blisko 40 uczniów podbeskidzkich miejscowości okazją do wyrwania się od codziennego, stałego rytmu, okazją do rozważenia kwestii bliskich sercu, zwłaszcza w świetle zbliżających się świąt Wielkanocnych. Rekolekcje stanową również jedną z wyjątkowych rodzajów formacji, która stwarza stypendystom okazję do spotkania ze sobą, podtrzymywania zawiązanych przyjaźni, umacniających wspólnotę. Takie właśnie żywe źródło wiary i miłości stanowi fundament dla Żywego Pomnika Jana Pawła II, o jakiego istnieniu święty zawsze marzył.

Aleksandra Pionka