Rekolekcje wielkopostne lubelskie w Lublinie

Stypendyści z lubelskiej wspólnoty Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia rozpoczęli Wielki Post od rekolekcji, które odbyły się w dniach 28.02-1.03.2020 r. w Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy. Tematem tych rekolekcji wielkopostnych były relacje damsko-męskie, czyli rozważania wokół kobiecości i męskości. 

Rekolekcje zaczęły się od wspólnego posiłku, a następnie wszyscy stypendyści uczestniczyli we wspólnej Mszy Świętej. Duchową opiekę w piątkowy wieczór oraz sobotę sprawował nad stypendystami o. Rafał Sztejka. W tych dniach każdy ze stypendystów mógł rozważać nad pytaniami takimi jak: Czego wielkiego może doświadczyć człowiek? Co jest cechą wielkości, że przechodzi się do historii jako ktoś zasłużony? Stypendyści rozważali też różnice między mężczyzną a kobietą w kontekście Pisma Świętego. Po Eucharystii uczestniczyli w  wieczorze integracyjnym przygotowanym przez szefową wspólnoty Faustyny Toczek. 

Sobotni dzień stypendyści rozpoczęli od jutrzni. Nie zabrakło także pracy w grupie i wspólnym omawianiu tematów tj. powołanie do miłości, pracy, byciu sobą oraz kwestii wolności i zakochania na podstawie myśli świętego Jana Pawła II. Po pracy w grupach, stypendyści podsumowywali czas rozważań przed pozostałymi uczestnikami rekolekcji. W tym dniu stypendyści uczestniczyli w Mszy Świętej oraz Konferencji, które poprowadził o. Rafał. Wieczór był zarezerwowany na nietypową drogę krzyżową, w której poszczególne stacje dotyczyły świadectw ludzi w formie video. 

Ostatni niedzielny dzień rekolekcyjny stypendyści również rozpoczęli od jutrzni, później pracy w grupie. Wspólne niedzielne spotkanie zakończyła Eucharystia. Dla stypendystów był to przede wszystkim czas odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z zakresu wiary, jak również powołania do miłości- tak swoje rekolekcje wspomina Adam, stypendysta z lubelskiej wspólnoty. Do szczęścia potrzebna jest nam tylko wiara i ufność Panu. Dać Jemu kierować naszymi drogami. 

Marika Sońta