Rekolekcje – szczególny czas działania Boga

Okres 20-22 marca 2015 roku był dla Warszawskiej Wspólnoty Akademickiej szczególnym czasem działania Boga. W tym roku niezwykle ciepło zostaliśmy przyjęci przez księży Pallotynów w Otwocku. Otoczeni lasem i żyjącymi w nim zwierzętami w ciszy i spokoju mogliśmy rozważać słowa Chrystusa. Rekolekcje rozpoczęły się wieczorną mszą świętą oraz drogą krzyżową wokół kościoła. Na szczególną uwagę zasługuje moment rozważań podczas ostatniej stacji drogi krzyżowej, która znajdowała się w pobliżu pomnika dla Ofiar Katynia. Miejsce to ewokowało obraz życia na ziemi jako drogi krótkiej, czasami nawet krótszej niż byśmy sobie tego życzyli, ale jednocześnie dawało nadzieję, że to od naszej służby Bogu         i Ojczyźnie zależy czy ta droga będzie prowadziła do Wieczności w Królestwie Niebieskim.

Szczególną rolę w pogłębianiu wiary wniosły kręgi biblijne. Wspólne rozważanie modlitwy Jezusa w Getsemani przyniosło zadumę, refleksję oraz inspirację do ciągłego odkrywania Pisma Świętego na nowo. Nie sposób pominąć również wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspaniała oprawa muzyczna oraz rozważania przygotowane przez stypendystów pomogły zanieść modlitwy do Boga.

Podczas paneli konferencyjnych do duchowej odnowy przygotowywali nas niezastąpieni księża z Biura Fundacji: ks. Jan i ks. Darek. Tematy przez nich poruszane: relatywizm moralny, modlitwa wspólnotowa czy potrzeba wrażliwości na cierpienie bliźniego pomogły ukierunkować nasze życie na drogę Bożej Miłości oraz przygotować członków Wspólnoty do głębszego świętowania Zmartwychwstania Pańskiego.

Nie zabrakło również czasu wolnego, w którym mogliśmy się jeszcze bardziej zintegrować oraz korzystać z walorów przyrodniczych miejsca.

W dniach 27-29 marca 2015 roku ten szczególny czas działania Boga będzie miała możliwość odczuć II grupa Wspólnoty Warszawskiej. Mam nadzieję, że będzie on równie owocny i pełen refleksji jak dla nas.

 

Wojciech Zmudczyński

Warszawska Wspólnota Akademicka