„Moje rozstanie z kanapą” – zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie, który jest owocem ŚDM w Krakowie. Konkurs skierowany jest do tych wszystkich , którzy czują, że zamienili kanapowe życie na buty wyczynowe. Na pewno wielu młodych podjęło już takie ważne decyzje życiowe i ruszyło z kanapy pod wpływem krakowskich spotkań, jednak pewnie są i tacy, którzy zrobili to już jakiś czas temu i teraz mogą dać o tym świadectwo. Do udziału w konkursie zachęcamy wszystkich powyżej 15 roku życia, którzy pod wpływem pielgrzymek, ŚDM, czy innych wydarzeń zmienili swoje życie. Mamy nadzieję, że te wartościowe doświadczenia osadzone we współczesnej technice będą bardzo cennym przekazem dla poszukujących lub dla tych ,którzy się wahają czy ruszyć ze swojej kanapy i rozpocząć nowe , szczęśliwe życie. Projekt skierowany jest dla osób, które ukończyły 15 lat.
Cele konkursu:
–Aktywizacja młodzieży,
–Popularyzowanie wśród młodzieży dziedzictwa ŚDM ,
–Ewangelizacja i promowanie tradycyjnych chrześcijańskich wartości,
–Kształtowanie właściwych postaw wśród młodzieży będącej u progu
ważnych decyzji życiowych,
–Pokazanie możliwości wartościowego wykorzystania nowoczesnych technik
audiowizualnych.
Zadaniem uczestnika konkursu jest
–Nakręcenie autorskiego filmiku przedstawiającego Jego rozstanie z
przysłowiową kanapą, mającego od 3 do 5 minut,
–Nadanie tytułu swojej produkcji,
–Przesłanie podpisanego imieniem, nazwiskiem autora i tytułem filmiku na
adres; Skrytka Pocztowa 38 03-153 Warszawa 91 do dnia 31.12 2016r.
–Przesłanie filmu na dowolnym nośniku.
Nagrodami w konkursie są:
Dwuosobowa Wycieczka do Rzymu,
Laptop,
Telefon komórkowy,
Nagrody pocieszenia.
Gala finałowa konkursu odbędzie się w czerwcu 2017 roku na Rynku w Świdnicy. Jury oceniając filmy uczestników, będzie uwzględniać następujące kryteria:
-Zgodność filmu z tematyką konkursu,
-Autentyczność przekazu,
-Pomysłowość i kreatywność filmu,
-Poziom estetyczny filmu oraz jego wykonanie.
Po zakończeniu konkursu wszystkie świadectwa zostaną przekazane na Jasną Górę jako dar na Jubileusz 300 lecia Koronacji Matki Boskiej Częstochowskiej.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres;
jola@fundacjapistacja.org.pl
agnieszka@fundacjapistacja.org.pl