Ślady błogosławionego Jana Pawła II w Lublinie

Wizyta Papieża w Lublinie

Jan Paweł II odwiedził Lublin 9 czerwca 1987 roku, podczas III Pielgrzymki do Polski. Plan pobytu obejmował między innymi przylot na Majdanek. Papież oddał hołd pamięci wszystkim, którzy zginęli, a także tym, którzy przeżyli i są świadkami tamtych tragicznych wydarzeń.

Po wizycie na Majdanku Ojciec Święty udał się do lubelskiej Katedry, z którą łączyło go wiele wspomnień. To właśnie tam odprawił uroczystą Mszę Świętą z okazji Millenium i często modlił się przed obrazem Matki Boskiej Płaczącej.

Kolejnym punktem pielgrzymki była wizyta na KUL-u. W auli uczelni Jan Paweł II wygłosił przemówienie: „Jakie są perspektywy tego pokolenia?” oraz poświęcił kamień węgielny pod budowę kolegium uniwersyteckiego im. Jana Pawła II. Na dziedzińcu uczelni spotkał się ze studentami i profesorami KUL-u.

Ostatnim punktem wizyty była Eucharystia na Czubach, na placu przy kościele pod wezwaniem św. Rodziny. Podczas uroczystej celebry Ojciec Święty dokonał święceń kapłańskich, a na zakończenie skierował kilka słów podziękowania za gościnę, adresowanych do biskupa lubelskiego, władz miasta, duchowieństwa i zgromadzonych na placu wiernych.

Karol Wojtyła na KUL-u

9 X 1954 rok. Dziekan Wydziału Filozoficznego KUL-u przedstawił na posiedzeniu Senatu Akademickiego wniosek o powierzenie zajęć w zakresie etyki ks. dr. hab. Karolowi Wojtyle. Zakres tych zajęć sukcesywnie był poszerzany aż do roku 1956, kiedy to młody uczony został mianowany kierownikiem Zakładu i Katedry Etyki. Przekazano mu wówczas prowadzenie wszelkich możliwych zajęć: od wykładów kursorycznych i monograficznych, po ćwiczenia, proseminaria i seminaria.

Ksiądz prof. Karol Wojtyła nie mieszkał w Lublinie na stałe, więc przez prawie cały okres pracy naukowej i dydaktycznej dojeżdżał z Krakowa. Z czasem seminaria „przenosiły się” do Krakowa, a związki z KUL-em stawały się coraz luźniejsze. Było to związane z Jego rozlicznymi obowiązkami, najpierw jako biskupa i arcybiskupa, a od 1967 roku jako członka Kolegium Kardynalskiego. Papież nie zerwał jednak kontaktu z uczelnią. Przyjeżdżał do Lublina, by wygłaszać referaty na konferencjach, przemówienia podczas wręczania nagród naukowych oraz homilie z okazji inauguracji roku akademickiego. Coraz rzadsze wizyty Kardynała Karola Wojtyły w Lublinie przerwało powołanie go na Stolicę Piotrową.

Relikwie błogosławionego Jana Pawła II

Kościół św. Michała Archanioła w Lublinie, nazywany potocznie przez lublinian „AVE”, otrzymał ampułkę krwi Jana Pawła II. Relikwie przekazał kard. Stanisław Dziwisz, wieloletni osobisty sekretarz papieża, obecnie metropolita krakowski. Cenną pamiątką po papieżu może poszczycić się też kościół pw. Chrystusa Króla w Lublinie.

Dom Fundacji Jana Pawła II w Lublinie

Fundacja Jana Pawła II to instytucja założona w 1981 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to organizacja kościelna, non profit, która stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw o charakterze edukacyjnym, naukowym, kulturalnym, religijnym i charytatywnym, związanych z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Oficjalna siedziba Fundacji mieści się w Watykanie. Od 1990 roku realizuje ona program stypendialny w Lublinie na rzecz studentów z Europy Środkowej i Wschodniej. W głównej mierze jest on skierowany do ludzi świeckich, którzy stanowią 90% ogólnej liczby stypendystów.

Pomnik „Homagium” Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia w Lublinie

Pomnik na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego został odsłonięty 30 V 1983 roku przez prymasa Glempa i jest jednym z najstarszych pomników upamiętniających Jana Pawła II. Autorem rzeźby jest Jerzy Jarnuszkiewicz. Grupa rzeźbiarska umieszczona została na prostym, dwuelementowym postumencie. Przedstawia ona Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego w serdecznym uścisku. Układ ten nawiązuje do fotografii Arturo Mari, dokumentującej autentyczne zdarzenie z pierwszej publicznej audiencji Jana Pawła II.

Szkoły imienia Jana Pawła II w Lublinie i w Zamościu

W Lublinie istnieją szkoły, które przyjęły Jana Pawła II za swojego patrona. Są to:  Szkoła Podstawowa nr 51, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej, Gimnazjum nr 15. oraz Zespół Szkół nr 5.

W Zamościu Jana Pawła II jako swojego patrona wybrało Gimnazjum nr 3.

Bieg Papieski w Lublinie

Od 2008 roku na ulicach Lublina odbywa się „Bieg Papieski”. Celem imprezy jest upamiętnienie daty 16 października 1978 roku – wyboru Karola Wojtyły na Papieża, a jednocześnie upowszechnienie wśród młodzieży i dorosłych postaw prozdrowotnych. Wydarzenie wiąże się także z przypomnieniem o miejscach związanych z Papieżem Janem Pawłem II. W zawodach mogą wziąć udział dzieci, młodzież i dorośli. Ostatni bieg miał miejsce 18 października 2011 roku.

Wizyta Jana Pawła II w Zamościu

Zamość znalazł się na trasie VII Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski (5-17 czerwca 1999 r.) Ojciec Święty po przybyciu do Zamościa najpierw udał się na krótką modlitwę do katedry, po czym odwiedził zabytkowy rynek, gdzie spotkał się z Radą Miejską Zamościa. Następnie poświęcił w Zamościu szpital wojewódzki noszącego imię. Przed szpitalem zgromadził się personel, chorzy oraz tłumy wiernych. Wreszcie Papież udał się na miejsce, w którym rozpoczął sprawowanie Liturgii Słowa.

Ojciec Święty Jan Paweł II, uchwałą z dnia 26 kwietnia 1999 roku, otrzymał Honorowe Obywatelstwo Zamościa.

Pomniki Jana Pawła II w Zamościu

Pierwszy pomnik Jana Pawła II, który postawiono w Zamościu w 1988 roku, mieści się przy katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła przy Starym Rynku. Drugi natomiast znajduje się się przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski.