Spotkania diecezjalne stypendystów-uczniów na platformie ZOOM

Z powodu pandemii została zmieniona formuła tegorocznych obozów wakacyjnych, nie mogą odbywać się także rekolekcje i wyjazdy integracyjno-formacyjne, ale nie oznacza to, że nie można spotkać się w przestrzeni wirtualnej.

Od 25 listopada do 17 grudnia trwała pierwsza seria spotkań on-line stypendystów na platformie ZOOM. Wzięli w nich udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z siedemnastu diecezji.

Spotkania były okazją do wprowadzenia nowych stypendystów do wspólnot diecezjalnych, wzajemnego poznania się, a także wymiany doświadczeń związanych z przeżywanym czasem pandemii. W części formacyjnej stypendyści, z pomocą kapłanów posługujących w biurze Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ks. Dariusza Kowalczyka, ks. Pawła Walkiewicza i ks. Łukasza Nycza, poszukiwali odpowiedzi na pytanie – dlaczego warto wierzyć? Było to jednocześnie zaproszenie do aktywnego włączenia się w nowy projekt formacyjny „Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża”, który rozpocznie się od 4 stycznia 2021 r.

Chociaż każdemu ze spotkań towarzyszyła radość ze spotkania, to jednak jak refren przewijała się tęsknota za postaniem „na żywo”. Kolejna seria spotkań rozpocznie się od 4 stycznia i potrwa do 27 stycznia 2021 r.