Spotkanie koordynatorów diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Spotkanie on-line koordynatorów diecezjalnych było okazją do podsumowania tegorocznych działań Fundacji i wyznaczenie celów na rok 2021.

Koniec roku to zwyczajowo czas podsumowań oraz wyznaczania nowych celów i planowania działań. Taki cel miały coroczne spotkania koordynatorów diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizowane na początku stycznia w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornej. Tym razem jednak kapłani odpowiedzialni w diecezjach za stypendystów spotkali się on-line.

Podczas spotkania ks. Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji, i pani Marzena Sawuła, menager Dnia Papieskiego, podsumowali wydarzenia ogólnopolskie XX Dnia Papieskiego. Księża koordynatorzy krótko podzieli się zaś informacjami o wydarzeniach lokalnych. Pani Monika Gawracz, menager działu stypendialnego, podsumowała realizację programu stypendialnego w 2020, zaprezentowała zaktualizowane zasady przyznawania stypendiów oraz przedstawiła prognozy na 2021 rok. Ks. Łukasz Nycz, wicedyrektor biura ds. formacji stypendystów, podsumował działania formacyjne w 2020 r. m.in. przebieg e-obozów, rekolekcji i spotkań on-line, a także akcji #DarNa100.

W zakresie planów na kolejny rok został zaprezentowany program indywidualnej formacji stypendystów-uczniów „Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża” oraz cykl diecezjalnych spotkań on-line. Podjęty został również temat formy organizacji obozów wakacyjnych dla stypendystów, a także organizacja XXI Dnia Papieskiego. O szczegółach wspomnianych inicjatyw będziemy na bieżąco informowali na naszej stronie internetowej.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i słowa pełne nadziei o planowanym spotkaniu „na żywo”.

ks. Łukasz Nycz