Spotkanie Koordynatorów Diecezjalnych

W dniach 10-11 stycznia w Konstancinie pod Warszawą odbył się zjazd Koordynatorów Diecezjalnych Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Gościem honorowym spotkania był Bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski.

Podczas spotkania omówione zostały sprawy związane z Dniem Papieskim, programem stypendialnym oraz obozami formacyjno-integracyjnymi. Spotkanie koordynatorów organizowane jest co roku i stanowi podsumowanie działalności poprzedniego roku kalendarzowego. Nie brakuje jednak czasu na zaplanowanie działań i inicjatyw na kolejny rok, a także na podzielenie się swoimi wnioskami i pomysłami z Zarządem oraz pracownikami Fundacji.