Spotkanie opłatkowe z Księdzem Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim

W bożonarodzeniowej atmosferze, którą nadal przeżywamy w Kościele, wspólnota krakowska stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” spotkała się 20 stycznia z Arcybiskupem Markiem Jędraszewskim na symbolicznym przełamaniu się opłatkiem.

W tym dniu krakowskim stypendystom towarzyszyli również kapłani z Warszawy – ks. Dariusz Kowalczyk i ks. Paweł Walkiewicz, jak i duszpasterze wspólnoty: ks. Jacek Ozdoba wraz z ks. Piotrem Zioło. Po odprawieniu uroczystej Mszy Świętej w zabytkowej kaplicy na ulicy Franciszkańskiej 3, gdzie niejednokrotnie swe prośby kierował ku Bogu Św. Jan Paweł II, stypendyści udali się do sali ze słynnym „oknem papieskim”, gdzie wymieniwszy pozdrowienia i podziękowania z Księdzem Arcybiskupem, przełamali się ze sobą opłatkiem i wraz ze wspólnotową scholą odśpiewali najpiękniejsze polskie kolędy.

Arcybiskup, w słowach kierowanych do krakowskich studentów, wielokrotnie podkreślał wiarę, jaką św. Jan Paweł II pokładał w młodych ludziach i zachęcał do stawiania sobie wymagań, tak aby stawać się autorytetami dla innych osób. Wydarzenie to było kontynuacją kilkuletniej już tradycji spotkań na Franciszkańskiej z metropolitą kurii krakowskiej i cieszy fakt, że wzorem swojego poprzednika, ks. kard. Stanisława Dziwisza, Arcybiskup Jędraszewski obdarza stypendystów Fundacji równie wielką otwartością i serdecznością.