Spotkanie opłatkowe samorządowców z „Miast i Miejscowości Papieskich”

Kilkudziesięciu prezydentów, burmistrzów i wójtów oraz samorządowców z „Miast i Miejscowości Papieskich” uczestniczyło w spotkaniu opłatkowym organizowanym przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Spotkanie odbyło się w Domu Arcybiskupów Warszawskich. Obecny był m.in. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP, abp Wojciech Polak Prymas Polski oraz metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Zebrani mogli zapoznać się m.in. z ubiegłoroczną działalnością Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, którą wielu z nich wspiera oraz posłuchać o planach Fundacji na przyszłość.

Spotkanie z udziałem prezydentów miast papieskich, delegacji samorządów, przedstawicieli organizacji zrzeszonych w Ogólnopolskim Komitecie Organizacyjnym Dnia Papieskiego oraz członków Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia rozpoczęło się modlitwą, którą poprowadził abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP. Powitał on zebranych w domu Arcybiskupów Warszawskich a w sposób szczególny podziękował za obecność ks. prof. Bogdana Pracha, Rektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.

Abp Gądecki przypomniał historię tzw. „Apelu Miast”, podpisanego w 2002 r. przez władze kilku miast, które czuły się szczególnie uhonorowane więzią z Ojcem Świętym. Był to apel o pogłębienie refleksji nad papieskim nauczaniem oraz o tworzenie w związku z postacią papieża swoistej samorządowej wspólnoty. Obecnie, jak zaznaczył abp Gądecki, do grona „miast papieskich”, które odwiedził Jan Paweł II i które chcą podkreślać swą więź z papieżem należą 52 miasta i miejscowości. Miasta te angażują się w promowanie osoby i nauczania papieża – Polaka, sprawują patronat nad Dniami Papieskimi, prowadzą szereg kampanii społecznych oraz wspierają działania Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Abp Gądecki wyraził nadzieję, że doroczne spotkanie opłatkowe przedstawicieli tych samorządów organizowane przez Fundację będzie owocne.

Ks. Dariusz Kowalczyk, Przewodniczący Zarządu Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” opowiedział zebranym o działaniach Fundacji w 2022 roku. W sposób szczególny zwrócił uwagę na inicjatywy wspierania osób dotkniętych wojną na Ukrainie. Mówił m.in. o trzech tygodniowych obozach pod hasłem „Wakacje z uśmiechem”, w których wzięło udział ok. 300 młodych z Ukrainy.

Ks. Kowalczyk przypomniał, że Fundacja wspiera Kościół na Ukrainie od kilkunastu lat, obecnie w gronie ok. 2 tys. stypendystów Fundacji jest ok. 50 osób z samej Ukrainy. Jak zaznaczył, prawdopodobnie liczba stypendystów z Ukrainy będzie wzrastać.

Przewodniczący Zarządu Fundacji ogłosił, że w 2023 r. letnie obozy dla stypendystów odbędą się w Zielonej Górze (obóz dla ok. 600-700 studentów), w Radomiu (obóz dla ok. 1000 uczniów) oraz w Myczkowcach nad Soliną (obóz dla maturzystów). Poinformował też, że w ubiegły roku fundacja zebrała ok. 8 mln. zł, w zbiórce kościelnej oraz milion zł. zbiórce publicznej.

O tym, jak wiele św. Jan Paweł II zrobił dla samorządu w Polsce i jak ważne jest przypominanie wartości jego nauczania młodym, którzy często widzą postać papieża przez pryzmat memów, mówił metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Zachęcił do powracania do papieskiego nauczania zwłaszcza w tym roku, który zapowiada się jako rok trudny.

Ks. prof. Bogdan Prach, Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie podzielił się z zebranymi refleksją pt. „Narodzenie Pańskie – światłość w gęstym mroku zła”. Następnie głos zabierali uczestniczący w spotkaniu samorządowcy, którzy opowiadali o działaniach podejmowanych przez lokalne środowiska, dzielili się świadectwem ale opowiadali też o trudnościach i wyzwaniach związanych z atakami medialnymi na św. Jana Pawła II.

Życzenia w imieniu Fundacji złożyli stypendyści – Wiktoria Smolarek i Mateusz Lengiewicz, a także – w imieniu stypendystów z Ukrainy – Maksym Laskowski, który uczy się w Liceum im. św. Stanisława Kostki w Warszawie. W imieniu gości życzenia złożył Antoni Szlagor, Burmistrz Miasta Żywca.

Na zakończenie życzenia złożył Prymas Polski abp Wojciech Polak. Pobłogosławił on też opłatki, którymi podzielili się zebrani a kard. Nycz zaprosił wszystkich na wspólny obiad.

Wydarzenie uświetnił Chór Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” pod dyrekcją Agnieszki Kowalik. Spotkanie poprowadził ks. dr Łukasz Nycz – Wicedyrektor Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” ds. formacji stypendystów.

Doroczne spotkanie opłatkowe prezydentów, burmistrzów i wójtów z miast i miejscowości papieskich organizowane przez Fundację „Dzieło Nowego tysiąclecia” odbywa się zwykle w siedzibie Sekretariatu KEP. W tym roku, z uwagi na remont, zorganizowane zostało w domu Arcybiskupów Warszawskich.

maj / Warszawa (KAI)

GALERIA ZDJĘĆ