Spotkanie Rady Konferencji Episkopatów Europy 2022 w Krakowie 

W dniach 20-23 października, w ramach konferencji Episkopatów Europy, odbyło się Sympozjum Młodych. Całe wydarzenie miało miejsce w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach, gdzie zjechali się biskupi, księża, siostry zakonne oraz młodzi ludzie z 26 krajów Europy. Hasłem przewodnim spotkania było „Wstań! Chrystus cię woła”- cytat zaczerpnięty z ewangelii św. Marka. W organizacji przedsięwzięcia wzięli udział wolontariusze z krakowskich parafii oraz stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Dni samego sympozjum pod względem organizacyjnym przebiegały bardzo sprawnie. Rolą wolontariuszy było przede wszystkim porozumiewanie się z przybywającymi gośćmi, rejestrowanie ich przyjazdów oraz udzielanie pomocy w przemieszczaniu się po sanktuarium. Stypendyści mieli także możliwość uczestniczenia w codziennych konferencjach, Eucharystii i nabożeństwach. Z dumą mogli prezentować żółte chusty, które zwracały uwagę przybywających. Wielu gości dopytywało o Fundację i z zaciekawieniem wysłuchiwało historii stypendystów, świadectw wiary i możliwości jakie otrzymali dzięki wspólnocie fundacyjnej. Kilkadziesiąt osób z różnych krajów Europy mogło usłyszeć o Fundacji jako o wielkiej rodzinie, kierującej się słowami św. Jana Pawła II i stanowiącej żywy dowód wiary młodych ludzi.

Czas sympozjum był również świetną okazją do udoskonalenia umiejętności językowych i nawiązania nowych znajomości. Podczas konferencji abp Marek Jędraszewski zachęcał do całkowitego zawierzenia się Bogu oraz do wiernego podążania Jego śladami. Słowa arcybiskupa skierowane do młodych brzmiały następująco „Niech Najświętsza Maryja Dziewica, która zawsze mówiła Bogu «tak», sprawi, abyście dla współczesnego świata byli zwiastunami radosnej nowiny, a wszystkim ludziom ogłaszali Chrystusowy pokój”.

W ostatnim dniu podczas Eucharystii jak i w czasie podsumowań wniosków płynących z całego czasu kontemplacji, nad wyraz podnoszona była ranga młodych ludzi oraz zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. W podziękowaniach, metropolita krakowski, za przykład nowej siły chrześcijaństwa wskazywał właśnie Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Arcybiskup podziękował stypendystom za pomoc w organizacji tego wydarzenia. Zwieńczając te kilka dni rozważań powiedział – „Proszę, powiedzcie wszystkim w Waszych krajach: Do zobaczenia w Lizbonie!”

Paulina Wróbel

Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej
Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej