Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II

Kościół Katolicki wspomina św. Jana Pawła II 22 października. Papież Polak, który odszedł do domu Ojca w 2005 roku był jednym z najszybciej wyniesionych na ołtarze wiernych w ostatnich czasach. Jego beatyfikacja, której przewodniczył papież Benedykt XVI odbyła się już 1 maja 2011 roku. Świętym ogłosił Jana Pawła II papież Franciszek – 27 kwietnia 2014 roku.

Podczas beatyfikacji, w 2011 roku, Benedykt XVI powiedział:

“Mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, papieżowi przysługiwał tytuł błogosławionego i aby można było obchodzić jego święto w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 22 października”.

Słowa te wywołały pewne zaskoczenie. Zazwyczaj bowiem, szczególnie po Soborze Watykańskim II, nowe wspomnienia liturgiczne ustanawiano na dzień śmierci wynoszonego na ołtarze. Wspomnienie obchodzone 2 kwietnia, często przypadałoby na czas Wielkiego Postu, a nawet Wielkiego Tygodnia. Dlatego, aby zachować radosną atmosferę pamięci o Papieżu Polaku, nowe wspomnienie liturgiczne wyznaczono na dzień, w którym rozpoczął on swój pontyfikat w 1978 roku.