Msza św. radiowa XXII Dnia Papieskiego

Jednym z elementów tegorocznego XXII Dnia Papieskiego była Msza św. w Bazylice św. Krzyża w Warszawie. Eucharystii transmitowanej w programie pierwszym Polskiego Radia przewodniczył biskup pomocniczy diecezji siedleckiej Grzegorz Suchodolski.

Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia zaangażowali się w oprawę liturgiczną przygotowując czytania, psalm responsoryjny i modlitwę wiernych.

„Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” są żywym pomnikiem i żywą teraźniejszością tych owoców które Św. Jan Paweł II pozostawił po sobie tutaj na naszej Polskiej ziemi” – powiedział na początku homilii bp Suchodolski.

Nawiązując do ewangelii homileta powiedział – „Człowiek nie zwycięża samotnie, jedni potrzebują drugich, to jest przesłanie dzisiejszej liturgii słowa. Potrzebujemy tych ludzi, którzy będą nam podnosić ręce ku Bogu, którzy będą nas zapraszać do modlitwy i tej modlitwie przewodzić. Nie zwycięża się tylko ciężką pracą, zarabianiem pieniądzy, nie zwycięża się tylko dopisując kolejne wersy do pracy magisterskiej, to wszystko jest konieczne, ale do tego musi być dołączone to drugie skrzydło, którym jest Duch Prawdy, którym są dni święte, którym są wspólnota formacyjna, gdzie także nasz duch wznosi się do Boga kontynuując prawdę.

Bp Grzegorz Suchodolski przypomniał słowa Jana Pawła II z encykliki „Fides et ratio” – „Wiara i rozum na tych dwóch skrzydłach unosi się duch ludzkich ku kontemplacji prawdy”.

– Poszukujemy innych dla tego, żeby prowadzić siebie ku Bogu, nikt nie jest samotna wyspą i nikt nie zwycięża samotnie. Potrzebujemy w sobie mieć te dwa skrzydła wiarę i rozwój dla tego, żeby dożyć do doskonałości według wiary Chrystusa – mówił siedlecki biskup pomocniczy. -Myślę, że Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest praktycznym sposobem podtrzymywania na drodze nauki tych którzy chcą unieść swoje życie w stronę poznania Pana – relacjonował hierarcha.

Biskup zachęcił wiernych do wspierania stypendystów nie tylko w sposób finansowy, ale też modlitewny. – To jest przepiękne dzieło, Żywy Pomnik Jana Pawła II. Stypendyści to są perełki naszej rzeczywistości i warto im pomoc, warto wspierać ich młode życie, żeby ciągle wzrastało, żeby oni nie zagubili tej szansy, którą otrzymali – powiedział.

Na zakończenie homilii celebrans omawiając hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Blask prawdy”, zachęcił, aby po powrocie do domu otworzyć list Jana Pawła II i zapytać siebie „Czy walczę o moje życie?”, „Czy jestem gotowy walczyć dalej o swoje życie na tej górze modlitwy i wziąć pomoc od tych którzy chcą podtrzymywać moje ręce ku modlitwie?”.

Sabina Dziakun