Msza św. XXII Dnia Papieskiego w Krakowie

W kolejną rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, tj. 16 października w Sanktuarium Jana Pawła II miała miejsce Msza Święta w ramach obchodów XXII Dnia Papieskiego.  Przewodniczył jej arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski.

Najważniejszy dzień w kalendarzu każdego stypendysty Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w tym roku obchodzony jest pod hasłem „Blask prawdy”. Słowa te są tytułem encykliki papieża Jana Pawła II.

Abp Jędraszewski w swojej homilii wspominał pamiętny dzień, w którym dokładnie 44 lata temu wybrano krakowskiego kardynała – Karola Wojtyłę – jako kolejnego następcę świętego Piotra. Cytując pierwsze przemówienie naszego rodaka zaznaczył, że był on nadzieją dla całego Kościoła katolickiego i mimo swych ogromnych obaw sprostał zadaniu, jakie Pan Bóg mu powierzył.

Metropolita krakowski zwrócił się do licznie zgromadzonych zarówno w sanktuarium jak i przed środkami masowego przekazu wiernych, odwołując się do X encykliki Jana Pawła Wielkiego, jak go określał. Opisywał istotę rzeczywistej prawdy słowami „Blask Prawdy jaśnieje we wszystkich dziełach Stwórcy, w szczególny zaś sposób w człowieku stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. Prawda zatem zakorzeniona jest w całym stworzeniu.” Zwracał uwagę, że ludzie którzy przyjęli Ewangelię są dziećmi Światłości a ich celem winno być uświęcenie siebie poprzez posłuszeństwo prawdzie mimo, że nie jest to wcale łatwo. Nauczał dalej, iż jedynie przyjęcie prawdy, odrzucenie kłamstwa i okazanie posłuszeństwa względem właściwie ukształtowanego sumienia pozwala doświadczyć autentycznej wolności.

Stypendyści również mieli duży wkład w przebieg uroczystości. Dbali o oprawę Mszy oraz wygłosili świadectwa. Ich udział w tej Mszy świętej był okazję, do osobistego podziękowania za wsparcie, dzięki któremu Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od ponad 20 lat wspiera zdolną i niezamożną młodzież z małych miejscowości.

Sergiusz Wator