„To ci, którzy stawiają sobie wymagania” – Msza w Świątyni...

Uroczysta Msza św. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie rozpoczęła się 16 października o godzinie 9.00. Eucharystię celebrował przewodniczący zarządu Fundacji ks. Dariusz Kowalczyk. W czasie liturgii modlono się w intencji Darczyńców, Wolontariuszy i Przyjaciół Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” o obfite łaski Boże dla żyjących i życie wieczne dla tych, którzy odeszli do Pana.

„To ci, którzy stawiają sobie wymagania, mają swoje wysokie cele” – podczas kazania powiedział o stypendystach ks. Dariusz Kowalczyk. Zwrócił także uwagę, na to, iż Fundacja zaangażowała się w pomoc Ukrainie: „Otworzyliśmy się na Ukrainę, wspieramy ją od lat, ale w tym roku zaangażowaliśmy się jeszcze bardziej. Zorganizowaliśmy trzy obozy wakacyjne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy”. Kapłan zauważył, iż dla wielu uczestników były to najpiękniejsze wakacje w życiu – „Nie było łatwo, ale otrzymaliśmy wiele wdzięczności” – dodał. „Dostaliśmy filmik z nagraniem – kilka osób siedzi w restauracji nad zupą nalaną do talerzy, wstają i śpiewają z naszym góralskim zacięciem  »Pobłogosław Panie«, którego nauczyliśmy ich podczas wakacyjnych obozów. Pod postem krótki podpis – »Przyzwyczajenia pozostają«”.

W wygłoszonej homilii ks. Dariusz Kowalczyk podkreślał, że we współczesnym świecie łatwo jest zniekształcić sumienie, osłabić wolę, zrezygnować z dobra przez lenistwo. Odwoływał się do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego „Blask prawdy” oraz encykliki św. Jana Pawła II „Veritatis Splendor”. Zwracał także uwagę na to, że najwyższą formą moralności jest Boże przykazanie – „Nie jest ono po to, by człowieka zniewolić, ale żeby dać mu prawdziwą wolność”.

Mszę uświetnili Chór i Orkiestra FDNT pod batutą Agnieszki Kowalik – absolwentki programu stypendialnego Fundacji. Stypendyści włączyli się w liturgię słowa, przygotowując czytania oraz psalm.

Weronika Tutka