Spotkanie szefów i starostów wspólnot akademickich

W ostatni weekend lutego, w ośrodku rekolekcyjnym „Dobre miejsce” w Warszawie, spotkali się szefowie i starości wszystkich fundacyjnych wspólnot akademickich. Przyjechali do stolicy z 20 miast Polski, by podzielić się swoimi doświadczeniami w przewodzeniu wspólnotom.

Cykliczne spotkania dla członków zarządów wspólnot są okazją do sprawozdania z dotychczas podjętych działań, podzielenia się swoimi doświadczeniami, wzajemnego inspirowania. Stanowią również niepowtarzalną możliwość, by – korzystając z obecności władz Fundacji – wspólnie zastanowić się nad rozwiązaniem problemów, z jakimi stypendyści spotykają się na co dzień w miastach studiowania. „Dzięki tym spotkaniom mamy szansę wiele się od siebie nauczyć i wzajemnie zmotywować do podejmowania aktywności w miastach, w których studiujemy; do tego, by lokalnie propagować naukę naszego Patrona i rzeczywiście stawać się Jego <<Żywym pomnikiem>>” – powiedziała jedna z uczestniczek spotkania.

Podczas spotkania gościli także pracownicy Biura Fundacji. Pani Agnieszka Patralska, Menedżer ds. Dnia Papieskiego, podsumowała poprzedni Dzień Papieski, a pani Katarzyna Kieler, Menedżer ds. Obozów, poruszyła temat zaangażowania stypendystów Fundacji w Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Natomiast pani Agnieszka Wicha i pan Karol Daniluk, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło, opowiedzieli o warunkach dołączenia do stowarzyszenia i jego dotychczasowej działalności.

Studiujący stypendyści Fundacji tworzą w największych w miastach akademickich wspólnoty zorganizowane na kształt duszpasterstw. Najliczniejsze z nich, warszawska i krakowska, gromadzą po niemal 300 osób. Do powstania wspólnoty w danym mieście wystarczy jednak 5 stypendystów – studentów. Jej członkowie spotykają się regularnie, wspierają, wspólnie wyznają wiarę, podejmują lokalne inicjatywy. Każda wspólnota posiada zarząd z jego szefem, koordynującym całoroczne działania wspólnoty, na czele. Wszystkim studentom pierwszego roku pomaga zaklimatyzować się w nowym środowisku starosta.

Fundacja wspiera obecnie blisko 2300 osób, z czego 1200 studiuje. Nasi stypendyści reprezentują pokaźny wachlarz kierunków studiów, począwszy od kierunków humanistycznych i społecznych, przez techniczne, na medycznych skończywszy, co daje łącznie ponad 90 różnych specjalności.

Anna Bubel