Spotkanie szefów i starostów wspólnot akademickich

W miniony weekend odbył się Zjazd szefów i starostów wspólnot akademickich Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, tym razem w formie zdalnej. Co semestr szefowie wspólnot spotykają się z zarządem i biurem Fundacji, aby omówić najważniejsze rzeczy, podzielić się doświadczeniami, podsumować ubiegłe miesiące oraz przedstawić plany na najbliższą przyszłość. W spotkaniu uczestniczyli ks. Dariusz Kowalczyk, ks. Paweł Walkiewicz, ks. Łukasz Nycz, szefowie oraz starości miast akademickich. Zdalna forma zjazdu umożliwiła również uczestnictwo większej liczby stypendystów, którzy w swoich wspólnotach pełnią funkcje zastępców szefów czy lokalnych koordynatorów ds. Dnia Papieskiego.

Piątkowy blok rozmów poświęcony był podsumowaniu minionego XX Dnia Papieskiego. Uczestniczył w nim gość specjalny, którym była Pani Marzena Sawuła – menadżer ds. Dnia Papieskiego. Na spotkaniu stypendyści prezentowali lokalne wydarzenia, które organizowali w swoich wspólnotach, opowiadali o wizytach w parafiach i przedstawiali efekty prowadzonej zbiórki publicznej. Później pojawiły się dyskusje dotyczące wymiaru tegorocznego XXI Dnia Papieskiego. Studenci mieli również możliwość zadać pytania Pani Marzenie, która odpowiada za ogólnopolski wymiar Dnia Papieskiego. Spotkanie udowodniło wszystkim, że podejmowane działania mają sens i przynoszą oczekiwane efekty.

Na sobotnich blokach omawiane były odpowiednio: aktywności wspólnot w minionym semestrze, wizerunek stypendystów i Fundacji w mediach, kampania 1% oraz problemy i pomysły, które wymagały omówienia tego na forum spotkania. Pierwszym z gości podczas spotkań była Pani Monika Gawracz – odpowiedzialna na program stypendialny. Wyjaśnione zostały warunki przedłużania stypendium oraz przedyskutowano formy zaangażowania stypendystów. Następnie Paulina Worożbit i Hubert Szczypek – osoby odpowiedzialne za kampanie społeczne, koordynowanie prac biura prasowego i wizerunek Fundacji, przedstawili działania podejmowane w celu promocji kampanii przekazywania 1% podczas rozliczenia podatkowego na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Poruszony został również temat wizerunku Fundacji oraz stypendystów w mediach społecznościowych, a także reakcji i udzielania się stypendystów w aktualnych wydarzeniach w kraju. Sobotnie spotkania zakończyła ogólna dyskusja i omówienie najważniejszych rzeczy, z którymi zmagają się wspólnoty oraz ich szefowie. Podczas bardzo aktywnej dyskusji wyraźnie dało się odczuć, że każdemu z obecnych zależy na usprawnieniu pracy wspólnot i zmianach na lepsze.

Sobota była dniem pełnym inspiracji i dzielenia się przemyśleniami. Niejedna wspólnota znalazła pomysły na działanie lub zaproponowała swoje innym. Nie zabrakło również chwil poświęconych na wyciszenie i modlitwę. Ks. Łukasz Nycz dopilnował, aby spotkanie prócz owoców w pracy wspólnot, przyniosło również owoce duchowe.

Całość spotkania pozwoliła wymienić się doświadczeniami i pokazać, że mimo pandemii Fundacja żyje, a wspólnoty działają i rozwijają się! Ożywione dyskusje prowadzone były do późnych godzin wieczornych, co tylko udowodniło wszystkim jak duża jest potrzeba wspólnego mierzenia się z problemami i dzielenia pomysłami. Mimo braku możliwości bezpośredniego spotkania stypendyści pokazali, że nawet przez ekran są w stanie cieszyć się sobą i spotkaniem. Owszem, brakowało wspólnych rozmów przy herbacie i ciastkach, śmiechu i nieprzespanych nocy spędzonych na rozmowach. Wszyscy jednak gorąco liczą, że na kolejnym zjeździe w wakacje uda się już spotkać stacjonarnie i spędzić kolejny owocny czas.

Magdalena Urbaniak