Rekolekcje wielkopostne ,,Osiem stopni do szczęścia’’

„A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi!” (Mt 5:39).

Stypendyści z fundacyjnych wspólnot: łódzkiej, olsztyńskiej i bydgoskiej w dniach 19-21.02 br. odbywali rekolekcje wielkopostne online pod hasłem ,,Osiem stopni do szczęścia’’. Hasło rekolekcji odpowiada Ośmiu Błogosławieństwom, którym poświęcone były spotkania.

W piątek ks. Łukasz Nycz, Wicedyrektor Biura Fundacji ds. formacji stypendystów, wprowadził stypendystów w tematykę rekolekcji i poprowadził modlitwę. Najważniejszymi punktami w planie tego dnia były Droga Krzyżowa i pierwsza konferencja – „Błogosławieni ubodzy w duchu’’ prowadzona przez s. Vianneye Lupę, jedną z sióstr zakonnych zaprzyjaźnionych z Fundacją. Piątek zakończył się kompletą i wprowadzeniem do medytacji Słowa Bożego.

Sobotnie rozważania podzielone były na trzy części. W pierwszej ks. Łukasz Nycz wygłosił konferencję ,,Błogosławieni cisi’’, po której nastąpiła praca w grupach. Zakończyła się ona dzieleniem efektami pracy i refleksjami. Druga część rozpoczęła się Koronką do Miłosierdzia Bożego prowadzoną przez stypendystów z Łodzi. Po modlitwie przyszedł czas na wygłoszoną przez związaną z Fundacją s. Barbarę Koreń konferencję ,,Błogosławieni Miłosierni”. Sobota upłynęła pod znakiem ,,Pytań i Odpowiedzi’’ – młodzież mogła zadać nurtujące pytania poprzez specjalny formularz.

Rekolekcje Wielkopostne zakończyły się w niedzielę po Koronce do Bożego Miłosierdzia prowadzonej tym razem przez stypendystów z Olsztyna i Bydgoszczy, i ostatniej konferencji ks. Łukasza Nycza – „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości’’.

Dawid Kunicki