Spotkania diecezjalne on-line stypendystów-uczniów o Eucharystii

Myśl św. Jana Pawła II – Człowiek dzisiaj potrzebuje wielkiego powrotu do Eucharystii – stanowi motyw przewodni dla diecezjalnych spotkań stypendystów-uczniów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Wraz z początkiem wielkiego postu rozpoczęła się druga seria spotkań stypendystów-uczniów w bieżący roku formacyjnym. Tym razem tematyka spotkań skoncentrowana jest wokół Eucharystii. Stypendyści poznając nauczanie św. Jana Pawła II, ale także papieża Benedykta XVI i Franciszka odkrywają znaczenie Mszy Świętej w życiu człowieka. Podczas spotkań w grupach dzielenia wypracowują zaś konkretne wskazania do dobrego przygotowania i przeżycia Eucharystii.

Wspomniany temat został podjęty w odpowiedzi na obserwowane zjawisko coraz rzadszej obecności młodych ludzi na Eucharystii nie tylko w ciągu tygodnia, ale przede wszystkim w niedzielę. Choć to zjawisko w znikomym stopniu dotyczy stypendystów Fundacji to jednak mają oni w związku z tym wiele pytań i wątpliwości. Widząc bowiem absencję na Mszy Świętej swoich rówieśników nie raz zadają sobie pytania o znaczenie Eucharystii w życiu człowieka. Ten czas formacji ma jednak na celu przede wszystkim rozbudzić w stypendystach pragnienie co raz głębszego przeżywania spotkania z Chrystusem w tajemnicy Eucharystii.

Spotkania diecezjalne są również okazją do podtrzymania relacji między stypendystami, a także wprowadzenia nowych osób do „fundacyjnej rodziny”. Spotkania potrwają do połowy kwietnia. Równolegle stypendyści przeżywają swoją indywidulaną formację w ramach cyklu „Q&A ze św. Janem Pawłem II – młodzi pytają papieża”.

ks. Łukasz Nycz