Wielkopostne Dni Skupienia „Cnoty w życiu chrześcijanina”

Poznańska oraz Toruńska Wspólnota Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” brały udział w Wielkopostnych Dniach Skupienia, których tematem były „Cnoty w życiu chrześcijanina”. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Podczas pierwszej części stypendyści uczestniczyli w Drodze Krzyżowej pod przewodnictwem siostry Angeliki Mrówki. Rozważania czytane w trakcie trwania nabożeństwa, podzielone były na role Jezusa i człowieka. Zostały wówczas poruszone problemy: czy wybaczając należy zaprzyjaźnić się z oprawcą oraz dlaczego Jezus nie powstrzymał cierpienia i zła, które dotyka każdego człowieka.

Kolejnym punktem rekolekcji była konferencja „Cnoty teologalne”. Poprowadził ją ks. Marcin Stefanik – koordynator poznańskiej wspólnoty stypendystów. Przedstawił istotę cnót wiary nadziei i miłości oraz ukazał jak ważne jest przebaczanie w życiu człowieka.

Drugie spotkanie rozpoczęła Koronka do Miłosierdzia Bożego, poprowadzona przez siostrę Beatę Czop. Kolejna konferencję zatytułowaną “Cnoty kardynalne” wygłosiła s. Angelika Mrówka. Zwróciła ona uwagę na łaciński wyraz „cardo”, który oznacza „zawias”.

W kolejnej części stypendyści pracowali nad tekstami Jana Pawła II oraz zastanawiali się w jaki sposób cnoty są praktykowane w ich codziennym życiu. Podczas podsumowania grupy przedstawiły swoje przemyślenia oraz wnioski z całego spotkania.

Ilona Olejniczak