Spotkanie z Jego Ekscelencją

22 lutego przedstawiciele łódzkich stypendystów mieli zaszczyt spotkać się z Jego Ekscelencją Ks. Markiem Jędraszewskim, Arcybiskupem Archidiecezji Łódzkiej.

Spotkanie odbyło się w Kurii diecezjalnej mieszczącej się tuż przy Katedrze przy ul. Skorupki. Ksiądz Biskup zaprosił delegację łódzkich stypendystów, by poznać bliżej zarówno Fundację jak i nas, łódzką wspólnotę. Ania, Karina, Jowita i Marika, które miały zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu, przybliżyły Jego
Ekscelencji działalność Fundacji, działania podejmowane przez łódzkich stypendystów i wartości, które nam przyświecają. Nie zabrakło rozmowy o Dniu Papieskim i podejmowanych w jego ramach (i nie tylko) inicjatywach. Dziewczyny wtajemniczyły Księdza Biskupa w plany Fundacji na najbliższą przyszłość –
opowiedziały o zbliżających się rekolekcjach, które odbędą się w Wierzchach koło Koluszek w drugi weekend marca oraz o zaproszonych z tej okazji gościach – wspólnocie toruńskiej. Podczas rozmowy poruszony został też temat obozów oraz atmosfery między stypendystami. Stypendystki podkreśliły ogromne znaczenie wspólnoty fundacyjnej w ich życiu oraz już teraz zaprosiły Księdza Biskupa na spotkanie z całą wspólnotą.

Marika Sobczak,
łodzka grupa medialna